Pasowanie na ucznia

721

Uroczystość została przygotowana przez uczniów oraz wychowawców – Elżbietę Rychlicką (kl. I a) oraz Barbarę Korzeniowską (kl. I b).

Uroczystość prowadziła uczennica klasy VI – Anita Hatala, która powitała uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły oraz zaproszonego gościa –  burmistrza Gminy i Miasta Żmigród – Roberta Lewandowskiego. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści wystąpili  przed całą społecznością szkolną – odśpiewali Hymn Państwowy oraz Szkolny, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Po części artystycznej wystąpiła uczennica klasy IV Amelia Jędrzejczyk, która słowami „Nowych uczniów znów przyjęli  nie pytając nas o zdanie. To jest skandal! Tak nie można! Proszę wstrzymać ślubowanie! Egzaminy im zrobimy! Niech je zdają teraz w mig! Jeśli im się to nie uda – do widzenia – próżny krzyk!” – wywołała pierwszoklasistów do „egzaminu”. Uczniowie bezbłędnie odgadywali zagadki dotyczące szkoły oraz naszego Państwa  i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar  szkoły. „Jestem małym Polakiem, uczę się  w polskiej szkole, dlatego obiecuję, że: Będę szanować wszystkich ludzi, dbać  o rośliny i zwierzęta. Nauczę się przyjaźni  i koleżeństwa. Będę szanować pracowników szkoły, aby nam było w niej dobrze. Swą nauką i zachowaniem  będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję!”. Pasowanie przez pana dyrektora – Jerzego Siudę –  było potwierdzeniem tego, że  uczniowie klasy I a oraz I b zostali przyjęci do braci szkolnej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Uśmiechnięci pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty od klasy II (pamiątkowe zdjęcia), rodziców (kuferki ze słodyczami) oraz od burmistrza gminy (maskotkę żmigrodzkiego smoka).

Po zakończeniu uroczystości pierwszoklasiści wraz z wychowawcami, rodzicami, dyrektorem szkoły oraz zaproszonymi gośćmi udali się do drugiej części sali na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here