Będzie nowy oddział w trzebnickim szpitalu?

65

Radni rozpatrzą projekt uchwały zmieniającej statut szpitala. W placówce ma zostać utworzony zakład opieki długoterminowej. Niestety płatny:  w projekcie uchwały zaznaczono, że świadczenia opieki zdrowotnej nie będą finansowane ze środków publicznych.

Planowane są także zmiany w budżecie powiatu. Zarząd chciałby zwiększyć wydatki, m.in. na bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych i sfinansować je z nadwyżki budżetowej. Natomiast dwie inwestycje: instalację monitoringu w  budynkach Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. i Rościsławicach oraz budowę parkingu przy budynku starostwa zamierza  zrealizować zamiast wymiany kotłów w DPS.

Do budżetu muszą też zostać wprowadzone środki unijne pozyskane na dwa projekty edukacyjne: „Rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez zagraniczne mobilności”  – blisko 160 tys. zł oraz „Profesjonalna kadra” – prawie 7,5 tys.złotych.

Radni rozpatrzą także nowe stawki opłat za usunięcie pozostawionych na drogach publicznych  pojazdów i ich przechowywanie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here