Co robi władza

77

Rober Adach, starosta trzebnicki – wczoraj konferował z dyrektorami placówek oświatowych na temat realizacji projektu Nauczyciel na „6”. Uczestniczył też w pracach dwóch komisji: budżetowej i rolnej, a od godz. 16 pełnił honory gospodarza spotkania samorządowców z wiceminister Iloną Antoniszyn-Klik na temat stref stref ekonomicznych . Dziś będzie na komisji rolnej. Jutro w południe ma zarząd powiatu, a o godz. 13 – sesję rady. W czwartek spotka się ze współpracownikami w sprawie modernizacji dróg powiatowych.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich – wczoraj przed południem był  w urzędzie, po południu  w starostwie w Trzebnicy na spotkaniu z wiceminister gospodarki. Dziś po naradzie z kierownikami w urzędzie spotka się z szefem obornickiego zakładu energetycznego. Jutro przyjmuje w urzędzie interesantów. W czwartek weźmie udział w dorocznym spotkaniu Związku Nauczycielstwa Polskiego W piątek będzie na inauguracji roku akademickiego w seminarium w Bagnie.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy – od kilku miesięcy nie przekazuje nam żadnej informacji na temat tygodniowego planu pracy. Odpowiedzialny za kontakty z mediami sekretarz gminy Daniel Buczak, powiedział, że „nie jest upoważniony do przekazywania informacji na temat planów pracy burmistrza”.

Robert Lewandowski, burmistrz gminy Żmigród – wczoraj miał spotkanie w starostwie na zaproszenie posła Marka Łapińskiego – analiza dotycząca możliwości wejścia w obszary stref ekonomicznych między budowaną drogą S5 a dzisiejszą drogą krajową nr 5. Dzisiaj wójt ma spotkanie z dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie – temat – budżet 2014, a w środę będzie przyjmował interesantów w godz. 14 – 16. Na czwartek burmistrz ma zaplanowane spotkanie z dr Robertem Schmitke, wykładającym na wyższych uczelniach we Wrocławiu w sprawie strategii rozwoju turystyki, pasowanie w Powidzku oraz spotkanie grupy roboczej w ramach projektu „Masz głos, masz wybór”. W piątek burmistrz będzie przyjmował interesantów w godz. 9 – 11, w sobotę weźmie udział w grzybobraniu organizowanym przez Nadleśnictwo Żmigród, a w niedzielę w podsumowaniu Tygodnia Ruchu w Żmigrodzie – festyn na OSiR oraz w koncercie w Żmigrodzie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic – wczoraj uczestniczył w spotkaniu z wiceminister gospodarki Iloną Antoniszyn – Klik w sprawie podstref ekonomicznych powiatu trzebnickiego. Dzisiaj włodarz gminy weźmie udział w sympozjum na Uniwersytecie Ekonomicznym pod tytułem „System zarządzania zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury”. Jutro burmistrz będzie rozmawiał w sprawie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także spotka się z audytorką. Na czwartek włodarz gminy ma zaplanowaną wizytę u wojewody, zaś w piątek weźmie udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej szkół w Skokowej i w Piotrkowicach, który odbędzie się w świetlicy w Górowej

Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała – wczoraj uczestniczył w spotkaniu w starostwie, na temat strefy ekonomicznej powiatu trzebnickiego, dzisiaj będzie się zajmował sprawami bieżącymi gminy, w środę zaś spotka się z firmą Gaz System, by omówić sprawy inwestycji, a w czwartek będzie zajmował się przeglądem wałów przeciwpowodziowychw gminie. W piątek wójt będzie uczestniczył w PZS w programie „Bezpieczna szkoła”.

Robert Borczyk, wójt gminy Zawonia – dzisiaj będzie uczestniczył w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania, a w pozostałe dni będzie się zajmował sprawami bieżącymi gminy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here