Kolorowe i… drogie dożynki

736

Trzebnica

Jak poinformował nas sekretarz Daniel Buczak występy sceniczne, w tym także gwiazdy wieczoru, wyniosły łącznie 29 tys. zł. Koszty przygotowania imprezy – ponad 30 tys. zł. W tej cenie znalazły się wydatki poniesione z tytułu wynajmu sceny, ochrony, oświetlenia, noclegów dla grupy Vox (tegorocznej gwiazdy dożynek), sprzętu nagłaśniającego. 19,5 tys. zł wydano na nagrody dla sołectw startujących w konkursach na: najpiękniejszy wieniec i kramik, a podczas święta plonów dwóch sołtysów otrzymało nagrody pieniężne za wygraną i wyróżnienie w konkursie na najlepszego sołtysa – Andrzej Koziara z Głuchowa Górnego i Marta Piasecka ze Szczytkowic otrzymali nagrody pieniężne w wys. 1500 złotych.

Daniel Buczak odpowiadając na nasz wniosek nie mógł podać pełnej kwoty poniesionej z tytułu organizacji tej imprezy, ponieważ organizator dożynek nie otrzymał wszystkich faktur. Jednak łatwo policzyć, kwota ta może oscylować wokół 80-100 tys. zł. Dodajmy, że dwóch sponsorów wspomogło organizację dożynek: firma Al PrEvent, która wpłaciła kwotę w wys. 8700 zł z tytułu wyłączności obsługi gastronomicznej, a także bank BGŻ, który ofiarował 400 zł. Natomiast na reklamę dożynek przeznaczono łącznie ponad 1300 złotych.

Wisznia Mała

Całkowity koszt dożynek wyniósł OKSiR (organizatora) 45 tys. 227 zł, z czego 4100 zł. pochodziło od sponsorów, m.in. BS Trzebnica, Kogeneracji S.A., czy Gaz-System S.A. Ponad 7 tys zł wydano na: konferansjera, koszty transportu, zespołów, występy artystów. Gwiazda wieczoru – zespoł folkowy Hoverla z miejscową wokalistką Klaudią Adamus „zarobił” 6 tys. 149 złotych. Sekretarz gminy Mariusz Fedzin przedstawił nam szczegółowe kwoty związane z organizacją imprezy – ogółem wyniosły 30 tys. 853 zł, z czego najwięcej, bo ponad 10 tys. zł wydano na przygotowanie sceny, oświetlenia i nagłośnienia. Ponad 4200 zł wyniosło przygotowanie atrakcji dla dzieci i dorosłych, ponad 1700 zł wydano na nagrody i upominki dla sołtysów i sołectw, 2800 zł. przeznaczono na zabezpieczenie medyczne, obsługę elektryczną, natomiast 1300 zł zapłacono firmie Impel za ochronę. Goście dożynek mogli oglądać eko-domki, których wynajem kosztował 1300 zł. Na promocję wydano niecałe 1 tys zł. Wykonano 2 banery za 461 zł oraz przygotowano specjalne koszulki w kwocie 528 złotych.

Oborniki Śląskie

Jak nas poinformował Artur Olszewski łączne koszty związane w przygotowaniem dożynek gminnych w Urazie wyniosły ponad 37 tys zł. Najwięcej „pochłonęło” przygotowanie sceny, oświetlenia i dźwięku – 12 tys 300 zł. Za występy Dans Menu, Orkiestry Dętej z Trzebnicy i gwiazdy – zespołu Hitano wydano łącznie 1200 zł. Opłata ZAIKS wyniosła 1300 zł. Konferansjer imprezy zarobił 400 zł, 1900 zł wydano na zakup fajerwerków, prawie 5 tys. wyniósł montaż parasoli, namiotów i zamówienie cateringu, prawie 1800 zł zainkasowała firma ochroniarska. Na reklamę w prasie, wydruk plakatów i przygotowanie banneru wydano łącznie 2262 zł. Kilkanaście prywatnych firm ufundowało nagrody rzeczowe podczas dożynek,

Żmigród

Koszty związane z organizacją imprezy wyniosły gminę ponad 6 tys. zł, natomiast Zespół Placówek Kultury – ponad 22 tys. zł. A więc ogólnie z budżetu wydano 28 tys. zł. Z tej kwoty ponad 4 tys.zł kosztowało oświetlenie sceny, ponad 2 tys. zł wydano na zespoły ludowe. Gwiazda wieczoru kosztowała organizatorów 6 tys. zł. Na montaż sceny, mechanicznej krowy do ujeżdżania i mega piłkarzyków do gry przeznaczono ponad 7 tys. zł. Łącznie na nagrody za najpiękniejsze wieńce przyznano 4800 złotych.

Prusice

Prawie 29 tys. poniesiono łącznie na organizację dożynek, przy czym sponsorzy podarowali kwotę 5700 zł na organizację imprezy. Konferansjer dożynek otrzymał 584 zł, natomiast na występy sceniczne przeznaczono 1168 zł. Wynajem sceny i oświetlenia to koszt 5200 zł, 351 zł wyniosła obsługa dożynek, 467 zł zapłacono dwóm osobom za „dyżur nocny”. Reklama w lokalnej prasie wyniosła 1200 złotych.

Zawonia

Całkowity koszt organizacji dożynek po stornie gminy wyniosło 40 tys. 733 zł., od sponsorów otrzymano wsparcie w wysokości 6150 zł. Nagłośnienie i oświetlenie sceny wyniosły 4300 zł., ochrona dożynek 3200 zł, a występ artystów ogółem kosztował ponad 28 tys zł. Tegoroczne dożynki organizowane były wspólnie z powiatem. Z informacji uzyskanych w wydziale organizacyjnym starostwa powiatowego dowiedzieliśmy się, że na gwiazdę wieczoru z zespołem przeznaczono 20 tys zł. Przygotowanie imprezy, dekoracja i sprzątanie było po stronie gminy i kosztowało 4600 zł, natomiast na reklamę wydano kilkaset złotych: banner prawie 150 zł, a plakaty ponad 230 zł.

Komentarz:

Niemałe pieniądze wydano we wszystkich gminach na organizację jednodniowej imprezy. Aby dożynki mogły się udać, by były kolorowe i ciekawe dla przybyłych gości, trzeba było bogato udekorować scenę, zadbać o występy artystów i reklamę. A to pociąga za sobą koszty.  Oczywiście nie kwestionujemy celowości wydawania pieniędzy na takie wydarzenia kulturalne, jednak czy w obliczu kryzysu samorządu powinny wydawać tak olbrzymie kwoty. Przecież za te pieniądze można by np. doinwestować placówki szkolne czy przedszkola w pomoce naukowe.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here