Rusza przebudowa oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie

601

PGK „Dolina Baryczy” realizuje na terenie trzech gmin, tj. Żmigrodu, Milicza i Cieszkowa, wielką inwestycję kanalizacyjną, w ramach której zamierza się uporządkować gospodarkę ściekową na terenie zlewni rzeki Barycz. Wartość tego zadania współfinansowanego ze środków unijnych opiewa na niebagatelną kwotę 176 mln złotych.

Do tej pory w ramach tego przedsięwzięcia udało się wybudować ok. 60 proc. zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Żmigród i kilku innych miejscowości w tej gminie (m.in. Borzęcin, Radziądz, Węglewo). Jednak w marcu tego roku dotychczasowy wykonawca zlecenia, firma Energopol-Południe z Sosnowca, zszedł z placu budowy i wycofał się z realizacji wartego 23 mln zł kontraktu, w związku z czym trzeba było zinwentaryzować dotychczasowe prace i przygotować się do rozpisania przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy. Kłopoty z budową kanalizacji w Żmigrodzie okazały się na tyle poważne, że wciąż nie jest znany termin nowego przetargu (zapowiadano go na przełom lipca i sierpnia), choć wiadomo, że władze PGK „Dolina Baryczy” zapowiadają podpisanie umowy z nowym wykonawcą kanalizacji w Żmigrodzie na luty 2014 roku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, a więc jej rozbudowa i przebudowa, jest kolejnym etapem budowy sieci kanalizacyjnej na terenie tej gminy. Przetarg na wykonanie tego zadania rozpisano w maju, a rozstrzygnięto w połowie września. Stanęło do niego aż 10 firm budowlanych, przy czym najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MERA-MONT Sp. z o.o. z Wrześni, które do końca listopada wykona to zadanie za 6,78 mln złotych.

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, przy ul. Wiejskiej zostaną wybudowane dwa osadniki wtórne, przepompownia osadów recyrkulowanych i nadmiernych, komory zasuw na rurociągach, budynek magazynowo-garażowy, drogi i place manewrowe, rurociągi technologiczne, sieć energetyczna, sygnalizacyjna i sterownicza oraz przebudowane: blok biologicznego oczyszczania ścieków, hala odwadniania osadów i hala dmuchaw, pompownie, budynek administracyjno-socjalny. Likwidacji ulegnie ponadto instalacja do odwadniania piasku i złoża biologiczne.

Prezes PGK „Dolina Baryczy” Zbigniew Węgrzyn podpisując 25 września w siedzibie przedsiębiorstwa w Miliczu umowę z firmą MERA-MONT, którą reprezentowali: prezes Kazimierz Słomiński i wiceprezes ds. technicznych Piotr Klimkiewicz, wyraził nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie i zgodnie z planem. Przyznał też, że z różnych względów projekt uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni Baryczy się opóźnia (co najmniej o rok), przy czym największe kłopoty odnotowuje się jak do tej pory właśnie na terenie gminy Żmigród, w której w ostatnim czasie udało się podłączyć podmiejski Borzęcin do częściowo wybudowanej już sieci w mieście Żmigród.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here