Listy, polemiki, opinie

162

Nieprawdą jest, że rodzina o której mówił została wyrzucona z mieszkania. Matka dzieci dobrowolnie opuściła lokal razem z rodziną. Druga sprawa, która została poruszona na tej sesji, to to, że rzekomo kobieta ta wraz z rodziną mieszka pokątnie u dalszej rodziny. Jest to nieprawda, gdyż przeprowadziła się do swojego taty. Moim zdaniem ojciec nie jest daleką rodziną. Bardzo proszę pana Adama Stockiego, który wypowiedział się na temat rodziny z Borkowic, aby zasięgnął dokładnej informacji, albo wysłuchał dwóch stron i wtedy wyciągnął wnioski i opowiadał o nich na sesji.

Mieszkanka Borkowic (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here