Pompowanie kasy na remizę w Marcinowie

651

Do przetargu na budowę remizy od podstaw przystąpiło 7 oferentów, a najkorzystniejszą propozycję zgłosiła firma Jana Kozłowskiego z Wąsosza, która wyceniła na  kwotę 845 tys. zł postawienie podpiwniczonego budynku z garażem. Umowę na to zadanie podpisano z trzebnicką gminą 30 grudnia 2009 r. Zgodnie z pierwotnymi założeniami inwestycja miała zakończyć się niecały rok później, tj. do listopada 2010 r.

Budowa remizy strażackiej w Marcinowie to ważne zadanie. Przypomnijmy, że ten obiekt wg zapewnień władz miał stanowić zaplecze dla krajowej „piątki”, bowiem strażacy z miejscowego OSP często biorą udział w akcji ratowniczej w trakcie wypadków na tej drodze. Remiza miała również być jednym z ważniejszych tego typu obiektów dla planowanej S-5. Marek Długozima jeszcze pod koniec 2010 r. tak mówił o tej inwestycji: – Budowa idzie zgodnie z planem. W tej chwili przygotowywane są napisy na remizę. Będzie to jeden z najładniejszych tego typu obiektów i już dziś mogę powiedzieć, że takiej remizy nie mają niektóre miasta wielkości Trzebnicy. Budowa tej remizy jest wyrazem mojej wdzięczności wobec Ochotniczej Straży Pożarnej, która zawsze jest gotowa do pomocy, co pokazała podczas tegorocznej powodzi. Chociaż teren Trzebnicy nie był zagrożony, to strażacy brali udział w akcji na terenach zagrożonych zalaniem.

Obiekt z zewnątrz robi wrażenie: spory i ogrodzony teren, z dwoma garażami na wozy; dodatkowo do dyspozycji strażaków udostępnione będzie poddasze i piwnica z sanitariatami.

Niestety, ładny dla oka budynek, kompletnie nie nadaje się do użytku. Z uwagi na występujące w nim usterki, nie został jeszcze odebrany. W bieżącym budżecie zarezerwowano 100 tys. zł na zadania określonego jako „Wykonanie drenażu opaskowego remizy strażackiej w Marcinowie„, bo jak wyjaśniał na jednej z sesji burmistrz, pojawia się woda w piwnicach i budynek trzeba odpowiednio zabezpieczyć, by zlikwidować tę usterkę. Przetarg został rozstrzygnięty, a zadanie wykonuje firma Hydrotech s.c. z siedzibą we Wrocławiu, która zaproponowała kwotę 99 tys 630 złotych.

Okazuje się jednak, że ta dodatkowa kwota 100 tys. zł. wydatkowana teraz, nie jest jedyną, jaka z kasy gminy została wydana na budowę remizy. Oprócz 845 tys. zł wydanych w roku 2009, w kolejnych latach pojawiały się kolejne kwoty na budowę remizy strażackiej w Marcinowie. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 na wspomniane zadanie przeznaczona była kwota  483 tys. zł, a w 2011 r. 13 tys. zł. Teraz do tej inwestycji dołożono z budżetu kolejne 100 tys. złotych. Wszystko po to, by budynek można było odebrać i by mógł spełniać swoje zadanie.

Jest pytanie, jest i odpowiedź

Kilkanaście dni temu złożyliśmy wnioski do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Przede wszystkim zainteresował nas zapis ze sprawozdania z budżetu za rok 2009. Okazało się, że środki przeznaczone na budowę remizy zostały wydane w całości. Jak zatem ma się to do faktu, że umowę z wykonawcą podpisano dopiero 30 grudnia 2009? Czy w ciągu dwóch dni udało się postawić obiekt, odebrać i za niego zapłacić? – na to pytanie nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. Natomiast na kolejne, już tak.

Jak napisaliśmy, w 2010 r. na budowę remizy przeznaczono środki w wysokości 483 tys 100 zł, z czego wydano 478 tys. 100 zł. Na jakie konkretnie zadanie przeznaczono ową kwotę? Otrzymaliśmy taką odpowiedź z gminy: – Kwota zawarta w pytaniu przeznaczona została na realizację zadania „Budowa remizy strażackiej w Marcinowie”. Podział omawianej inwestycji na poszczególne, składowe zadania znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy z wykonawcą inwestycji, które upublicznione zostały w ogłoszeniu o przetargu omawianej inwestycji. Dane te znajdują się w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej – odpowiada nam Daniel Buczak, sekretarz urzędu.

Naszym kolejnym pytaniem, związanym z tą inwestycją była kwota zapisana w budżecie z roku 2011, gdy na zadanie przeznaczono dodatkowo 15 tys., z czego wykonano ponad 13 tys zł. Co zostało zrealizowane za te pieniądze?

– Kwota zawarta w pytaniu przeznaczona została na realizację zadania „Budowa remizy strażackiej w Marcinowie”. Podział omawianej inwestycji na poszczególne, składowe zadania znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy z wykonawcą inwestycji, które upublicznione zostały w ogłoszeniu o przetargu omawianej inwestycji. Dane te znajdują się w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej – odpowiedział sekretarz gminy Daniel Buczak, nie podał konkretnie co za te pieniądze zrobiono.

Chcieliśmy porozmawiać na temat remizy ze strażakami, jednak ci nie chcieli wypowiadać się w tej sprawie: – Proszę kontaktować się z gminą, my nie mamy nic do powiedzenia w sprawie tej inwestycji – powiedział nam jeden ze strażaków z OSP.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here