Skarga bezzasadna

100

Anonim wniósł o sprawdzenie zasad, na jakich został zatrudniony na stanowisku dyrektora Zespołu Placówek Kultury  Dariusz Skiba (a został zatrudniony bez konkursu), analizy potencjalnych kosztów i dochodów, które wygeneruje utworzenie liceum przy Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie oraz procedur, na podstawie których są przeprowadzane przetargi na wykonanie żmigrodzkich inwestycji. Komisja pracowała nad stwierdzeniem  zasadności lub nie skargi, podczas okresu wakacyjnego. Józef Łysikowski, odpowiedzialny za pracę komisji, wytłumaczył, że czas pracy przedłużył się ze względu na trwający sezon urlopowy. – Wysłuchaliśmy wyjaśnień burmistrza oraz analizowaliśmy dokumenty. Jeśli ktoś chciałby je zobaczyć, to materiały są dostępne w biurze rady, a protokoły zostaną opublikowane w BIP-ie. Jeżeli chodzi o sprawę zatrudnienia dyrektora Skiby, skonsultowaliśmy się w tej sprawie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymaliśmy informację, że w tym przypadku nie doszło do nadużyć i na to stanowisko konkurs nie musiał się odbyć. Nie oznacza to jednak, że konkurs ten nie mógł zostać ogłoszony – tłumaczył Łysikowski. Przewodniczący odniósł się jeszcze do pozostałych aspektów prac komisji, w tym do wysokości wynagrodzenia Dariusza Skiby. Anonim podniósł w swojej skardze zarzut, że jest ono zbyt wysokie. – Trudno zważyć, jak to wynagrodzenie powinno wyglądać. Dlatego komisja postanowiła porównać to wynagrodzenie z kierownikami jednostek organizacyjnych podległych gminie. Naszym zdaniem wynagrodzenie to było zbyt wysokie, ale jednocześnie nieprzekraczające zasad. Co do liceum, kwestia ta o tyle się uprościła, że w tym roku klasa nie powstała. Nie było więc czego analizować i jest to ujęte w protokole. Pozostaje jeszcze trzecia sprawa, którą mieliśmy zbadać, czyli tryb wyboru wykonawców do inwestycji. Otrzymaliśmy informację, że istnieje dwojaki tryb wyboru – na zamówienie powyżej 14 tys. euro musi zostać ogłoszony przetarg, a do 14 tys. euro – zapytanie ofertowe oparte na regulaminie. Łącznie w tym roku wykonano 28 inwestycji. Wiemy, że w przetargach uczestniczyło do 22 oferentów. Wiemy też, że uczestniczyły w nich firmy z różnych regionów w kraju. Nie stwierdziliśmy, żeby tryb wyboru wykonawców był nieprawidłowy. W skardze został podniesiony argument, że ostateczna kwota faktury za wykonane prace bywała większa od pierwotnej kwoty przetargu. Ale komisja zauważyła, że bywało także tak, że to kosztorys był dwa razy większy niż ostateczna faktura za wykonanie pracy. Należałoby się zastanowić, skąd bierze się taka duża rozbieżność między tym, co wycenił projektant, a tym, co podaje firma oferująca daną pracę. Podsumowując, komisja proponuje uznać, że skarga ta była bezzasadna – zakończył Józef Łysikowski. Wystąpienie to dość osobliwie skomentował przewodniczący rady, Jan Czyżowicz. – Wiedziałem, że przedstawi pan wnioski z pracy komisji bardzo dobrze, nikt tego lepiej nie mógł zrobić – powiedział.

Skarga zawierała sporo oskarżeń w kierunku polityki prowadzonej przez Roberta Lewandowskiego. Nie wiadomo, czy jej autor pozostaje usatysfakcjonowany wyżej opisanym obrotem spraw. Bo pomimo tego, że pismo, które zostało skierowane do komisji rewizyjnej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, zostało uznane za bezzasadne, poprzez zawarte w nim zarzuty zwróciło na siebie uwagę.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here