Nadzwyczajna sesja, by złożyć wnioski na remonty dróg

520

Na początku obrad głos zabrał radny Ryszard Cymerman, który zapytał o powód, dla którego sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. – Sesja jest poświęcona uchwałom dotyczącym przebudowy dróg powiatowych. Chcemy, w porozumieniu z gminami, złożyć wnioski o dofinansowanie tych zadań w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Gminy dopiero ustaliły zakres prac, dlatego są to „gorące rzeczy”. Wnioski o dofinansowanie musimy złożyć do końca września, natomiast chcieliśmy je złożyć jak najszybciej, by mieć czas na ich ewentualne uzupełnienie – wyjaśnił starosta Robert Adach.

Następnie wystąpił Waldemar Wysocki i zapytał czy przewodniczy umożliwi radnym zadawanie pytań, po przegłosowaniu zaproponowanych uchwał. Radny dopowiedział, że ma „wiele pytań i wątpliwości, które chciałby teraz wyjaśnić”. Na tę propozycję nie zgodził się przewodniczący, który stwierdził, że porządek obrad podczas nadzwyczajnych sesji nie przewiduje zadawania pytań. Robert Adach dodał, że radny może przecież przyjść na dowolne posiedzenie zarządu, który obraduje co tydzień i tam przedstawić swoje uwagi i zadać nurtujące go pytania. Po tej krótkiej wymianie zdań radni przeszli do procedowania uchwał.

Jak wspomnieliśmy sesja nadzwyczajna została zwołana po to, by radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej gminom, na remonty dróg powiatowych. Do każdego projektu uchwały dołączony był projekt zawartego przez strony porozumienia, w myśl którego starostwo przekazuje gminie określoną kwotę, a gmina zobowiązuje się złożyć wniosek i zrealizować inwestycję. Ryszard Cymerman zauważył, że w przypadku dwóch uchwał, dotyczący remontów na terenie gmin: Wisznia Mała i Zawonia, nie są wpisane odległości remontowanych odcinków dróg: – Te wartości zostaną uzupełnione wtedy, gdy gminy przygotują całą dokumentację – wyjaśniła Sabina Misiak, dyrektorka Zarządu Dróg Powiatowych.

W osobnym pakiecie uchwał radni wyrazili zgodę na przekazanie dodatkowych pieniędzy na remonty tych dróg: – Wszystko po to, by zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania – dodała Sabina Misiak.

Radni wyrazili zgodę na przeznaczenie środków na budowę drogi na odcinku Kryniczno-Malin, powiat i gmina przekażą po 62 tys. 431 zł, ponadto decyzją rady przekazano dodatkową kwotę w wys. 400 tys zł. Kolejną podjęta uchwała dotyczy remontu drogi powiatowej między Tarnowcem a Zawonią. Na to zadanie powiat w przyszłym roku przekaże gminie kwotę w wysokości 59 tys. 716 zł, a dodatkowo o przyznanie 100 tys zł. Pozostałe „drogowe” uchwały są złożone na znacznie mniejsze kwoty, bo opiewają na kwotę 5 tys zł, w ramach których powiat przekazuje pieniądze na remont ul. Strażackiej i Krótkiej w Skokowej oraz 5 tys zł  na przebudowę ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich.

Ostatnią podejmowaną uchwałą było wyrażenie zgody na przebudowy: ul. Kolejowej i Słonecznej, po stronie powiatu byłoby budowa kolektora i położenie nawierzchni: – Po burzliwych dyskusjach na zarządzie zdecydowaliśmy, by przyznać na to zadanie kwotę w wys. 150 tys zł, przy czym wnioskodawca zaproponował kwotę 400 tys zł – wyjaśnił radnym starosta.

W trakcie podejmowania uchwał Mariusz Szkaradziński zapytał, dlaczego w porządku obrad nie znalazł się żaden wniosek obejmujący remont drogi powiatowej przechodzącej przez gminę Trzebnica. – W przyszłym roku z własnych środków chcemy wyremontować odcinek drogi powiatowej od ul. Klasztornej do Skarszyna. Zwróciliśmy się do gminy o udzielenie pomocy, by dostać dodatkową punktację, jednak z ich strony nie było odzewu na nasze pismo – powiedział starosta.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here