Działalność Stowarzyszenia Odnowy Wsi Malin

495

Marzanna Jurzysta – Ziętek jest mamą, żoną, osobą pracującą zawodowo, aktywną społecznie; pełni wiele ról społecznych na wsi. Rozmowa z nią na tematy ich sołectwa i działalności tamtejszych samorządów to sama przyjemność.

NOWa: – Czy możesz wskazać osoby najbardziej aktywne we wsi i działające na rzecz sołectwa?

 Marzanna Jurzysta – Ziętek: – Odpowiedź na tak postawione pytanie jest trudniejsza od realizowanych działań. U nas, podczas do organizacji np. imprez włącza się wielu mieszkańców. Ale zawsze inicjatywa jest w rękach naszej sołtys, radnego, rady sołecka i naszego stowarzyszenia odnowy wsi. W tych gremiach działa wiele osób. Stowarzyszenie, którym kieruję, to nie tylko przewodnicząca, ale grupa mieszkańców Malina.

 

N.: – Wiemy, że lista wymienianych nazwisk, aktywnych mieszkańców Malina byłaby długa. Przejdźmy do inicjatyw, jakie realizujcie, corocznie.

 

MJZ.: – Dobrze. Postaram się skrótowo zaprezentować najważniejsze przedsięwzięcia, jakie sołectwo realizuje:

1. Co roku pleciemy palmy wielkanocne, kultywując tradycje i stwarzając młodym warunki dla nauki sztuki wyplatania.

2. Z okazji Dnia Ziemi sprzątamy okolice wsi, a szczególnie najbardziej zaniedbane jej części.

3. „Od zawsze” organizujemy Dzień Dziecka i inne tego typu imprezy, dbając by nie zapomnieć o matkach i babciach. Wśród tych imprez ważną rolę pełnią Mikołajki.

4. Od niedawna w Malinie odbywają się „Śpiewające Wsie”, impreza powiatowa będąca przeglądem zespołów ludowych . W jej ramach odbywa się konkurs na najsmaczniejsze ciasta malinowe. Chcemy, aby nasza wieś – Malin stała się wioską tematyczną związaną z malinami. W tej imprezie uczestniczą mieszkańcy, gmina, powiat i władze wojewódzkie.

5. Imprezą starą jak nasza wieś są dożynki. Ostatnio zmienia się trochę znaczenie tego świętą, ze względu na zainteresowania zawodowe mieszkańców.

6. Nasza drużyna sportowa Malinka organizuje lub uczestniczy w imprezach sportowych (np. Puchar Lata), rozgrywane są także mecze pań.

7. Oddzielnym działaniem są imprezy integracyjne, takie jak: wycieczki, wspólne wyjazdy przy różnych okazjach i w różne strony kraju i za granicę.

 

N.: – Wiemy, że podejmujecie zadania mające swoje zaprogramowanie w skali całego kraju, jakie?

 MJZ.: – Nawiązując jeszcze do wspomnianych imprez, jakie organizujemy, należy dodać, że wiążą się one z wykonywaniem ciężkiej pracy, ogromnym zaangażowania, współpracą wszystkich działających u nas organizacji i osób. Przy realizacji tych zadań zdarzają się też nerwowe sytuacje, ale zawsze rozładowuje je wspólna zabawa.

Wracając do pytania – warto wymienić najważniejsze zadania, jakie realizujemy. W 2011 roku przystąpiliśmy do programu odnowy wsi dolnośląskiej. Wspólnie opracowaliśmy strategię rozwoju wsi. W bliższej i dalszej perspektywie. W związku z realizacją zapisanych w nim zadań członkowie stowarzyszenia i samorządu uczestniczą w różnych szkoleniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania, urząd marszałkowski czy powiat.

Cieszymy się, że udało nam się reaktywować zespół ludowy Malinianki. Nasza  społeczność ma swój rodowód góralski i tradycje tego regionu są najbliższe naszej społeczności. Problematyka, jaką przyszło nam wspólnie rozwiązywać jest szeroka. Współpracujemy z gminą, OKSiR – em, władzami wojewódzkimi. Najtrudniej jest rozwiązywać sprawy techniczne, jak np, dróg, chodników, oświetlenia.

W kwietniu 2012 roku przystąpiliśmy do akcji „Nasz Głos, Nasz Wybór”. Jest to ogólnopolska akcja dialogu i współpracy obywateli z władzami. W ramach tego zadania przyjęliśmy temat „Wspólna przestrzeń”. Było to zadanie zbudowania placu zabaw. Wspólnie oczyściliśmy teren i ogrodziliśmy go. Obecnie oczekujemy na jego wyposażenie. W 2013 roku zostaliśmy nominowani do nagrody „Super Samorząd”. W tym roku zgłosiliśmy się do konkursu „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska”.

 

N.: – O czym winni wiedzieć mieszkańcy Malina i regionu?

 MJZ.: – Sołectwo ma swoja stronę internetową – www.malin.org.pl. Mamy własną grę terenową – „Wyprawy Odkrywców” zachęcającą do odwiedzania Malina i zapoznawania się z jego urokami i historią. U nas działa tez gminne koło Platformy Obywatelskiej ściśle współpracujące z miejscową ludnością i organizacjami społecznymi. Chcemy, aby Malin stał się wioską tematyczną. Staramy się, aby była to wieś malin. Planujemy zorganizować imprezę „SanMalino” kojarzącą się z malinami. Chciałabym jednak by o planach nie mówić wiele, bo dopiero ich realizacja jest czymś pewnym i wartym odnotowania.

N.: – Dziękujemy za rozmowę i prosimy o jeszcze za rok.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here