Pogłębiają i udrożniają Sąsiecznicę

736

Prace związane z pogłębieniem nurtu rzeki Sąsiecznica, jak i konserwacją wałów przeciwpowodziowych na jej brzegach to część większej operacji zaplanowanej na trzy lata i obejmującej wszystkie ważniejsze rzeki i cieki na terenie gminy Żmigród, z Baryczą na czele.

Będzie to pierwsza od lat sześćdziesiątych XX w. kompleksowa konserwacja Baryczy i jej dopływów, a zakres robót obejmie odmulenie i pogłębienie rzek, wycięcie porastających wały przeciwpowodziowe drzew i  krzewów, wykaszanie traw z dna rzek i skarp nadbrzeżnych, wyprofilowanie skarp oraz naprawę wałów przeciwpowodziowych poprzez ich wzmocnienie i  usunięcie szkód wywołanych przez dzikie zwierzęta, przede wszystkim bobry. Prace będą prowadzone na terenie trzech dolnośląskich powiatów: trzebnickiego (na odcinku Baryczy o długości 21 km), milickiego i górowskiego.

Prace na Sąsiecznicy zostały wyraźnie przyspieszone, co jest skutkiem tegorocznych podtopień z czerwca i lipca, kiedy okazało się, że największym zagrożeniem powodziowym na terenie gminy Żmigród nie była tradycyjnie już Orla, lecz właśnie niewielki dopływ Baryczy kończący swój bieg niedaleko granic administracyjnych miasta Żmigród.

Na wykonanie prac konserwacyjnych Sąsiecznicy, na długości 10 kilometrów, od ujścia rzeki za Żmigrodem do Gąsek w gminie Trzebnica, Dolnośląski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Trzebnicy rozpisał przetarg, który wygrała firma Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych Dorota Kałuża ze Żmigrodu, oferująca bardzo atrakcyjną cenę ok. 300 tys. zł. W zakres prac wchodzi udrożnienie koryta rzeki i jego odmulenie, odłożenie urobku na brzegu, dzięki czemu powstaje „naturalny” wał, jak również wycięcie drzew i krzewów wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Prace, które rozpoczęły się na początku września, mają potrwać do końca listopada, choć okienko czasowe związane z pracą na obszarach chronionych przyrodniczo „Natura 2000” umożliwia ingerowanie w koryta rzek do marca.

Obecnie ekipy pogłębiające rzekę są już poza obszarem Żmigrodu i konsekwentnie poruszają się w górę rzeki. Sporym wyzwaniem będzie udrożnienie Sąsiecznicy w okolicach i obrębie Kanclerzowic, gdzie kilka lat temu przewężono na życzenie mieszkańców tamtejsze wały przeciwpowodziowe, usypując je bardzo blisko koryta rzeki, przez co siła wody i jej poziom znacznie wzrosły, zwłaszcza w okresie intensywnych opadów, powodując podtapianie okolicznych pól. Teraz, po podniesieniu wysokości wału lewego, ta sytuacja ma się zmienić.

Nad Sąsiecznicą pracuje specjalistyczny sprzęt, przede wszystkim rzadko występująca, ale nadzwyczaj skuteczna w pracach wodnych koparka włókowa (zgarniakowa) o zasięgu ramion 12 metrów. Pomagają jej: minikoparka do porządkowania urobku,  koparka hydrauliczna o zasięgu 7 metrów oraz kilka samochodów wywrotek.

W powiecie trzebnickim pogłębiona zostanie w tym roku również rzeka Orla na długości ok. 4,2 km. Sama konserwacja wałów przeciwpowodziowych przeprowadzona zostanie na łącznej długości ok. 95 kilometrów i obejmie rzeki: Barycz, Orla, Sąsiecznica, Masłówka i Dąbrocznia oraz Kanał Stawnik i Młynówkę Sułowsko-Radziądzką (Stara Barycz). Na te zadania planuje się przeznaczyć ok. 2 mln złotych. Roboty ruszyły już we wrześniu, a zakończą się, jak już wspomnieliśmy, w marcu przyszłego roku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here