Kto sfinansuje budowę ronda?

153

Zgodne głosowanie

W spotkaniu wzięło udział trzynastu na piętnastu radnych. Pierwszym projektem, który znalazł się na stole obrad, było określenie czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu. Pierwszym radnym który zabrał głos, był radny Damian Sułkowski.

– Jest to jedna z nielicznych dobrych rzeczy, którą ostatnio zrobił nasz rząd. Te 20 tys. zł, które uda się wygospodarować dzięki temu projektowi, będzie można teraz dołożyć do dofinansowania posiłków – to była aluzja radnego do wielokrotnie podnoszonej przez niego kwestii sposobu, w jaki jest organizowany w publicznym przedszkolu „Zielona Dolina” catering oraz kosztów przy tym ponoszonych.  Po tym komentarzu uchwała została jednogłośnie podjęta. Następnie radni „bezgłośnie”, za to w tle stukających filiżanek i szumu rozmów, uchwalili pakiet projektów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz zatwierdzili zmiany w budżecie na 2013 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej, Józef Łysikowski, przedstawił wnioski z ostatnio przeprowadzanej kontroli (więcej w artykule pt. „Skarga bezzasadna”). Po radnym Łysikowskim, burmistrz Robert Lewandowski poinformował o wszystkich proceduralnych działaniach podjętych przez gminę w sprawach finansowych oraz o planowanej sprzedaży nieruchomości. Podziękował także organizatorom imprez plenerowych za wykonaną pracę, szczególnie za dożynki gminne. Burmistrz przypomniał także, że od 21 sierpnia Wojciech Smoliński nie pracuje już w żmigrodzkim urzędzie. – Uprzedzając pytania o to, kiedy będzie nowy sekretarz powiem, że ja się nie spieszę z tą decyzją. Ustaliliśmy w urzędzie tryb pracy bez sekretarza – poinformował włodarz. Następnie opowiedział o inwestycjach poza gminnych, które będą (lub są) przeprowadzane na terenie miasta. Poinformował także o obecnym etapie budowy drogi S5.

– Firmy teraz są na drugim etapie przetargu. Pierwszy odbył się w czerwcu, teraz trwa ostateczne składanie ofert cenowych. Dyrekcja podzieliła drogę do wykonania na trzy części – 14 km, 15 km oraz 19 km. Na każdy z tych odcinków przypadło siedemnaście firm zainteresowanych wykonaniem. W najbliższych tygodniach zapadnie decyzja dotycząca wykonawców. Zostały także podjęte decyzje pozaprzetargowe na przygotowanie trasy pod wykonanie tej drogi – mówił Lewandowski.

Za mało pieniędzy w budżecie dla samorządów

Burmistrz poinformował także o tym, że obecnie jest modernizowana obwodnica Żmigrodu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Droga w tej chwili jest frezowana i już niedługo doczeka się nowej powierzchni asfaltowej.  Włodarz  powiedział  także o planach remontowych dróg powiatowych leżących na terenie gminy Żmigród oraz o planach modernizacji drogi od Powidzka przez obwodnicę oraz krajową piątkę do ulicy Tadeusza Kościuszki w Żmigrodzie. W miejscu dzisiejszej, i jakże niebezpiecznej krzyżówki, o której już wielokrotnie była mowa, ma powstać rondo.

– Dla wszystkich samorządów do roku 2014 w budżecie państwa, w puli dotacji miała być kwota 1 mld zł. Zamiast tego w projekcie znalazła się kwota 250 mln zł. Uważam, że jest to sprawa bardzo negatywna, bo najpierw przekazuje się informację, która powoduje że samorządy planują dane inwestycje, a potem tę kwotę drastycznie się zmniejsza, co powoduje wzrost konkurencji w staraniu się o pieniądze na inwestycje. Ja mam nadzieję, że jeżeli nie uda nam się pozyskać tej dotacji, to powiat zrobi wszystko, aby plany co do tej drogi udało się zrealizować, ponieważ jest ona strategiczna – dodał Lewandowski.

O rondzie i planach jego budowy będziemy pisać w kolejnych numerach. Po wystąpieniu burmistrza przyszedł czas na interpelacje i zapytania. Z tej możliwości skorzystał Jan Czyżowicz. – Chciałbym się dowiedzieć, kiedy będą pasy na ulicy, w kierunku ogródka jordanowskiego oraz czy płyty na przejeździe kolejowym, które zostały niedbale położone, zostaną poprawione – zapytał przewodniczący rady. – Oznakowanie na drogach zostanie zrobione w najbliższych dniach. Co do płyt na przejeździe, gmina zabiegała o ich wymienienie oraz poprawę – odpowiedział Robert Lewandowski.

Na koniec obrad głos zabrał radny Damian Sułkowski: – Chciałbym podziękować burmistrzowi, kierownikowi referatu inwestycji oraz kierownikowi MZGK. Ostatnie dni prac nad wodociągami stworzyły problemy z brakiem wody. Dzwoniłem wielokrotnie i informowałem o tych problemach. Dziękuję za szybkie interwencje i współpracę – podsumował radny, który na sesjach zdecydowanie częściej atakuje politykę prowadzoną przez żmigrodzki urząd i nie przyzwyczaił „widowni” do takich uprzejmości względem burmistrza i jego pracowników. Tym samym sesja zakończyła się, dokładnie po godzinie. Jak na żmigrodzką radę jest to stosunkowo krótki czas obrad. Ważne jednak, że czas ten okazał się być owocny w informacje,a spotkanie przebiegło bez nic nie wnoszących w życie mieszkańców długich debat.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here