Drogowa nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

68

Sprawa dotyczy dróg powiatowych nr 1368D na odcinku Kryniczno-Malin w gminie Wisznia Mała oraz nie ustalonej jeszcze drogi w gminie Zawonia. Projektowane uchwały przewidują, że na mocy porozumienia między samorządami powiat przekaże zadanie remontu drogi gminom, a następnie udzieli pomocy finansowej na zrealizowanie tego zadania. Na drogę Kryniczno-Malin starostwo zaplanowało 400 tys. zł, wysokość dofinansowania dla gminy Zawonia zostanie ustalona po wybraniu drogi. Wypłata środków w obu wypadkach nastąpi w 2014 roku.

Zupełnie inną współpracę przy modernizacji dróg starostwo planuje z gminami Oborniki Śląskie i Prusice.

Obornikom Śl.  zaproponuje pomoc  w wysokości 5 tys. zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej w Obornikach Śl.  wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz zjazdów do posesji na odcinku od skrzyżowania z ul. Orkana do skrzyżowania z ul. Prusicką na długości 670,00 mb”. Prusice na mocy podobnego porozumienia mogą otrzymać  również 5 tys. zł na  realizację inwestycji drogowej pn.: ” Przebudowa ul. Strażackiej i Krótkiej we wsi Skokowa”. Obie drogi są drogami gminnymi.

Pieniądze te w żaden sposób nie są w stanie wspomóc wielusettysięczne inwestycje. Jednak, jak czytamy w uzasadnieniach do projektów uchwał,  udzielenie pomocy finansowej  zwiększy  szanse gmin na dofinansowanie przy aplikacji o środki w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój poprzez dodatkową punktację za partnerstwo między jednostkami samorządu terytorialnego.

Natomiast gminie Żmigród starostwo proponuje udzielenia pomocy w wysokości 200 tys. zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w miejscowości Korzeńsko.”

Początek obrad o  godz. 14 w sali konferencyjnej starostwa przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here