Gmina Trzebnica chce azbest i basta…

300

Otóż w ostatnim wydaniu gminnej gazetki, urzędnik, który podpisuje się, że jest redaktorem wydania czyli pani Agnieszka Pruszkowska – Jarosz, w swoim tekście stara się za wszelką cenę wykazać, że azbest składowany w Marcinowie, to nic złego. Dodajmy, że sama nie mieszka w tej gminie, ba nie mieszka nawet w naszym powiecie, tylko w powiecie milickim.

Na dowód, w sposób wybiórczy przytacza debatę zorganizowaną przez Radio Wrocław, oczywiście nie zapominając, by wypowiedzi wiceburmistrza Treli, który przekonuje mieszkańców do składowiska odpadów, było jak najwięcej. (Tych, którzy chcą posłuchać jak naprawdę wyglądała dyskusja odsyłam do strony www radia Wrocław. Nagranie dyskusji zostało tam zamieszczone w całości – przyp. red.).

Drugim koronnym dowodem ma być to, że wszystkie gminy są na TAK, a burmistrzowie i wójtowie podczas kolegium wójtów i burmistrzów „jednogłośnie opowiedzieli się za powstaniem w Marcinowie nowej kwatery do składowania eternitu” czyli azbestu. Toż to, przecież jasne, że inteligentni wójtowie i burmistrzowie, z radością przyjęli wieść, że składowisko azbestu ma powstać w gminie Trzebnica, a nie w ich gminach. To jasne, że wolą, by mieszkańcy Obornik Śl. czy Zawoni, pojechali z azbestem pod Trzebnicę, a nie na wysypisko w Golędzinowie, pod Zawonią, czy na drugi koniec Polski.

I na koniec mały apel do burmistrza Marka Długozimy. Otóż Panie burmistrzu, choćby Pan wydał nawet 100 tys. egzemplarzy swojej gazetki, choćby Pan wydał dziesiątki tysięcy publicznych pieniędzy, na bilbordy, plakaty itp., które będą zachwalać pomysł budowy składowiska azbestu, to i tak mieszkańcy nie uwierzą, że rozbudowa wysypiska w Marcinowie o nową kwaterę na azbest, to korzyść dla mieszkańców naszej gminy. Już kiedyś wszystkich Polaków próbowano przekonać, że socjalizm, to jedyna droga do dobrobytu. Prym wiodły w tym: państwowa telewizja, radio i prasa. Nie udało się.

Teraz władze gminy, za pomocą gminnego biuletynu próbują nam wmówić, że azbest to nic strasznego. A prawda jest taka, że azbest jest szkodliwy i osobiście nie chcę, by na wielką skalę, składować go w naszej gminie… i basta.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here