Poznaj swojego dzielnicowego

73

horbikJego telefon służbowy to: (71) 385-30-07 (Komisariat Policji w Żmigrodzie). Rejon patrolowania dzielnicowego to następujące wsie: Czarny Las, Dobrosławice, Gatka, Jamnik, Kanclerzowice, Kaszyce Milickie, Książęca Wieś, Niezgoda, Nowe Domy, Osiek, Osiek Mały, Powidzko, Przedkowice, Radziądz, Ruda Żmigrodzka, Sanie, Szarotka, Szarzyna, Żmigródek, Grądzik.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here