Tylko 27 proc. posegregowanych śmieci w Żmigrodzie

58

Pod koniec sierpnia władze gminy Żmigród podały do publicznej wiadomości pierwsze dane dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania śmieciami w ramach tzw. ustawy śmieciowej. Jak to ujął podczas spotkania z sołtysami kierownik referatu ochrony środowiska Wiesław Kras „jest dobrze, nie jest źle, ale mogłoby być dużo lepiej”.

W gminie Żmigród segregację śmieci zadeklarowało aż 95 proc.mieszkańców, ale w tej chwili nie wszyscy robią to tak jak powinni. Opłaty za odbiór śmieci uiściło w lipcu 65 proc. mieszkańców, przy czym większość wybrała miesięczny tryb regulowania należności.

Bardzo ciekawe są tabele porównawcze. Zestawiając dane z czerwca br. (ostatni miesiąc obowiązywania starych przepisów) z lipcem (pierwszy miesiąc obowiązywania ustawy śmieciowej) zauważono, że wzrosła ilość odpadów niesegregowanych (126 ton w czerwcu, 202 tony w lipcu), natomiast przyrost odpadów posegregowanych był stosunkowo niewielki (47 ton w czerwcu i 76 ton w lipcu). Oznacza to, że w tej chwili śmieci są segregowane na poziomie zaledwie 27 procent. – Aby system się bilansował musimy segregować minimum 60 proc. śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych – przypomina kierownik Kras, dodając przy tym, że bardzo słabo idzie segregacja w Radziądzu i Niezgodzie: – Jest vacatio legis, ale będziemy karać tych, którzy mimo złożonych deklaracji postępują inaczej niż to obiecali. Dajemy jeszcze kilka tygodni czasu. Zrobimy dodatkową kampanię informacyjną, by dać ostatnią szansę tym, którym segregacja odpadów sprawia wciąż trudności.

Komentując rewelacje dotyczącej stosunkowo słabej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski zapowiedział, że być może konieczne będzie podniesienie opłat za odbiór śmieci. – Jeżeli nic się nie zmieni w sposobie segregowania śmieci, za dwa miesiące zabraknie nam 250 tys. zł, aby system się bilansował, co jest wymogiem ustawowym. Wtedy konieczna będzie podwyżka opłat. 202 tony nieposegregowanych śmieci do 76 ton segregacji to nie jest ta proporcja. Powinno być odwrotnie: ok. 60 ton śmieci zmieszanych i 220 ton segregowanych, w miesiącu. To jest docelowa proporcja – przestrzega burmistrz.

Należy przypomnieć, że najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt AGD i RTV, dywany itp.) odbędzie się 22 listopada. Gmina po otrzymaniu sygnałów m.in. od sołtysów Niezgody, Kędzi i Borka rozważy też zebranie w jednorazowej akcji ujawnionego azbestu oraz zleci firmie wywozowej odbiór śmieci z boisk sportowych i placów zabaw.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here