4,3 mln zł odszkodowań za grunty pod trasę S5

1084

Te dobre wiadomości burmistrz Robert Lewandowski przekazał sołtysom pod koniec sierpnia. Poinformował on, że do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie przyszły już wszystkie zawiadomienia z wycenami poszczególnych gruntów (działek), wywłaszczonych w ramach przygotowań do budowy 80-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej. Jak wiadomo istniejąca nitka S5 kończy się na granicy województwa wielkopolskiego w okolicach Korzeńska i najważniejszym zadaniem w ramach tej gigantycznej inwestycji będzie w najbliższych latach budowa odcinka dolnośląskiego.

W sprawie wypłaty rolnikom i mieszkańcom gminy odszkodowań za grunty wywłaszczone pod budowę S5 wydawane są już pierwsze decyzje odszkodowawcze. Po 14 dniach od ich uprawomocnienia podpisywane będą umowy na ich wypłatę. – Wnioski żmigrodzian są bardzo dobrze oceniane. Średnia cena to 31–32 zł za 1 mkw. i to jest bardzo dobra cena. Były kiedyś obawy, że wyniesie ona zaledwie 2–5 zł za 1 mkw., choć przyjmowałem bezpiecznie, że oscylować ona będzie na poziomie 25 zł za 1 mkw. Zakładaliśmy, że gmina otrzyma w ten sposób ok. 4,3 mln zł i wiem, że jest to teraz bardzo realne. Działek do wywłaszczenia jest na terenie naszej gminy 800. Teraz sprawdza się operaty, potem prześle się je do Urzędu Wojewódzkiego, a potem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaci należne środki – opisał stan zaawansowania spraw włodarz Żmigrodu. Poinformował on również, że sama budowa odcinka z Korzeńska do Wrocławia potrwa ok. 30–33 miesięcy i zakończy się wg planów mniej więcej za 4 lata, czyli w 2017 roku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here