Rozliczamy radnych Prusic

310

W gminie Prusice radnymi, który w oświadczeniach za rok 2012 wykazali najwięcej  zgromadzonych oszczędności są: Michał Syrnik ( rachunek rolniczy – 43,9 tys. zł, Idea Bank – 100 tys. zł oraz rachunek firmowy – 1,9 tys. zł), Wacław Bienias (30 tys. zł) oraz Józef Gruchała (32 tys. zł). Nie wszyscy jednak zabezpieczają się na „czarną godzinę” i pomimo trudnych czasów są również wśród radnych tacy, którzy nic nie zaoszczędzili. Domy o największej wartości finansowej posiadają: Wacław Bienias (167 mkw., wartość 400 tys. zł), Michał Syrnik (350 mkw., wartość 340 tys. zł), Jarosław Bąk (244 mkw., wartość 350 tys. zł) oraz Grzegorz Zając (150 mkw., wartość 450 tys. zł). Dom i mieszkanie posiadają: Wacław Bienias oraz Anna Dyjak (mieszkanie + 1/3 części domu). Większa część radnych gminy Prusice prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą. Największy zysk z takiej działalności w roku ubiegłym osiągnął Michał Syrnik – 210 tys. zł. Radny ten posiada też najwięcej mienia ruchomego.

Marian Radzik

– oszczędności: brak;

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 47 mkw. i wartości 110 tys. zł (spółdzielcze własnościowe prawo lokalowe). Radny nabył je 13 lipca 2011 r;

–  dochody: emerytura – 19,6 tys. zł, dieta radnego – 5,7 tys. zł, umowy zlecenia – 100 złotych.

Janusz Łesak

– gospodarstwo: rolne o pow. 8 ha i wartości 120 tys. zł z gruntami rolnymi (własność);

– dochody: gospodarstwo rolne – 1,2 tys. zł, dieta radnego – 7,1 tys. zł, umowa o dzieło  – 2,5 tys. złotych.

– kredyty: w BS Oborniki Śląskie na rozwój gospodarstwa w wysokości 10 tys. zł.

Józef Gruchała

– oszczędności: 32 tys. złotych;

– nieruchomości: dom o pow. 110 mkw. i wartości 300 tys. zł (wspólność majątkowa);

– dochody: dieta radnego – 7,1 tys. zł, emerytura – 28,7 tys. zł, dieta Związku Gmin Bychowo – 450 zł;

– wartości ruchome: opel astra II (1999 r.) – wspólnota małżeńska.

Michał Syrnik

– oszczędności: rachunek rolniczy – 43,9 tys. zł, Idea Bank – 100 tys. zł, rachunek firmowy – 1,9 tys. zł;

– nieruchomości: dom o pow. 350 mkw. i wartości 340 tys. zł (współwłasność małżeńska), działka z rozpoczętą budową o wartości 70 tys. zł (współwłasność małżeńska), zabudowania gospodarcze (współwłasność małżeńska), budynek mieszkalny o wart. 230 tys. zł, dzierżawa ziemi o pow. 31,34 ha;

– gospodarstwo: produkcja towarowa o pow. 66,58 ha i wartości 1 mln zł z zabudową zagrodową (współwłasność małżeńska), gospodarstwo rolne o pow. 5,8 ha i wartości 144 tys. zł (współwłasność małżeńska);

– dochody: produkcja towarowa – 210 tys. zł, dieta radnego – 5,7 tys. zł, działalność gospodarcza – 28,9 tys. zł, dopłaty rolnicze – 68 tys. zł, ciągnik ursus – 39 tys. zł;

– wartości ruchome: ciągnik rolniczy MTZ (2007 r.), mercedes (1999 r.), wózek widłowy GPW (2004 r.), piła taśmowa (2004 r.), ciągnik Same Deutz – Fahr (2005 r.);

– kredyty: mieszkaniowy hipoteczny w Kredyt Bank Wrocław w wysokości 105,3 CHF, kredyt firmowy w Idea Bank w wysokości 150 tys. złotych.

Sławomir Tomaszek

– nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 260 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa);

– działalność gospodarcza: gospodarstwo rolne o pow. 13 ha i wartości 150 tys. zł z zabudową: stodoła, obora, chlewnia (majątek odrębny);

– inne: staw o pow. 1,13 ha i wartości 26 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa);

– dochody: gospodarstwo rolne – 22,4 tys. zł, z najmu – 30,1 tys. zł, dieta radnego – 5,7 tys. zł, prowizja sołecka – 730 zł, dieta sołecka – 2,2 tys. złotych.

Stanisław Leśniak

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 74,66 m kw. i wartości 300 tys. zł (współwłasność z żoną);

– dochody: dieta radnego – 5,7 tys. zł, zatrudnienie w GOKiS – 2,7 tys. zł, zwrot kosztów podróży – 260 złotych.

Czesław Suchacki

– nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 104 tys. zł (akt własności);

– działalność gospodarcza: gospodarstwo ogólnorolnicze o pow. 42,5 m kw. i wartości 250 tys. zł z wolnostojącą oborą i budynkami gospodarczymi (akt własności);

– dochody: gospodarstwo ogólnorolnicze – 8 tys. zł, zatrudnienie – 44,2 tys. zł, dieta radnego – 7,1 tys. zł, dieta sołtysa – 2,4 tys. zł, odszkodowanie PKP za zajęcie działki – 47,5 tys. zł, sprzedaż gruntów rolnych – 50 tys. zł, umowa zlecenie – 343 zł;

– kredyty: konsumpcyjny w Meritum w wysokości 20 tys. zł, gotówkowy w Banku Pocztowym – 14 tys. złotych.

Wacław Bienias

– oszczędności: 30 tys. zł;

– nieruchomości: dom o pow. 167,2 mkw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność), mieszkanie o pow. 79 mkw. i wartości 200 tys. zł (współwłasność);

– dochody: wynagrodzenie w gminnej komisji ds. uzależnień – 8,2 tys. zł, dieta radnego – 7,1 tys. zł, dopłata do spłaty kredytu na solary – 12,8 tys. zł;

– kredyty: hipoteczny na budowę domu w wysokości 163 tys. złotych, kredyt na solary – 28 tys. złotych.

Jarosław Bąk

– nieruchomości: dom o pow. 244 m kw. i wartości 350 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa), działka rolna o pow. 0,78 ha i wartości 20 tys. zł, działka budowlano rekreacyjna ze stawem rybnym o pow. 0,55 ha i wartości 100 tys. zł.( małżeńska wspólnota majątkowa);

– działalność gospodarcza: użytki rolne o pow. 2,22 ha i wartości 20 tys. zł (majątek odrębny);

– dochody: zatrudnienie – 61,1 tys. zł, dieta radnego – 7,1 tys. zł.

– mienie ruchome: audi A6 (1997 r.), vw polo (2002 r.);

– kredyty: hipoteczny w wysokości – 3,7 tys. CHF, gotówkowy w wysokości 33,4 tys. złotych.

Zbigniew Miszczuk

– dochody dieta radnego – 5,7 tys. zł, wynagrodzenie w PHU Prus Pol – Bis Daniel Gajdulewicz – 1,1 tys. zł, wynagrodzenie grupa Allegro – 330 zł;

– wartości ruchome: volvo V40 (1999 r.).

Grzegorz Zając

– oszczędności: 41,5 tys. zł;

– nieruchomości: dom o pow. 150 m kw. i wartości 450 tys. zł (własność – wspólnota małżeńska), działka rolna o pow. 0,7 ha i wartości 10 tys. zł (współwłasność);

– działalność gospodarcza: rozliczenie na podstawie książki przychód-rozchód – usługi i handel (od maja 2011 r.);

– dochody: działalność gospodarcza – 87,7 tys. zł netto; dieta radnego – 7,1 tys. zł;

– kredyty: hipoteczny w PKO SA w wysokości 104 tys. CHF (do spłaty zostało 94 tys. CHF), konsumpcyjny w PKO SA w wysokości 27 tys. złotych.

Anna Dyjak

– nieruchomości: dom o pow. 1/3 ze 150 m kw. i wartości 50 tys. zł (współwłasność), mieszkanie o pow. 63,48 m kw. i wartości 60 tys. zł (własność);

– działalność gospodarcza: grunty rolne + 1/3 udziału w działce siedliskowej o pow. 4,11 ha + 0,15 ha (własność – grunty rolne i zbudowania gospodarcze – współwłasność) o wartości 100 tys. zł;

– dochody: działalność gospodarcza – 3,8 tys. zł, dieta radnego – 7,1 tys. złotych.

– kredyty: kredyt klęskowy w BS Oborniki Śląskie w wysokości 8 tys. złotych.

Zbigniew Ziomek

– oszczędności: 12 tys. zł (współwłasność małżeńska);

– nieruchomości: dom o pow. 152 m kw. i wartości 200 tys. zł (współwłasność z małżonką);

– działalność gospodarcza – gospodarstwo rolne o pow. 1,31 ha i wartości 40 tys. zł z budynkiem mieszkalnym, gospodarczym i wiatą (współwłasność z małżonką);

– dochody: gospodarstwo – 800 zł, dieta przewodniczącego rady – 14,5 tys. zł, pełnienie obowiązków społecznych ZGB – 1,2 tys. zł, zatrudnienie – 16,5 tys. złotych.

Robert Kawalec

– nieruchomości: ziemia o pow. 3200 m kw. i wartości 100 tys. zł (współwłasność małżeńska);

– dochody: zatrudnienie – 48,9 tys. zł, Rada Miasta i Gminy Prusice – 7,1 tys. zł;

– wartości ruchome: chrysler voyager (2005 r.);

– kredyt: hipoteczny w PKO BP w wysokości 100 tys. złotych.

Wiesława Anioł

– nieruchomości: działka rolna o pow. 0,14 ha i wartości 3 tys. zł (własność);

– działalność gospodarcza – osobiście prowadzi firmę usługowo – handlową „Majka” (gastronomia);

– dochody: sprzedaż działki – 4 tys. zł, dieta radnego – 7,1 tys. zł, działalności gospodarczej – 8 tys. złotych.

2 KOMENTARZY

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here