Co robi władza

87

Robert Adach, starosta trzebnicki – dziś jedzie do Łagowa na konwent starostów powiatów woj. dolnośląskiego, W środę będzie prowadził zebranie zarządu powiatu. W czwartek będzie przewodził odprawie naczelników. W sobotę pojedzie do Pęgowa na jarmark osobliwości, a w niedzielę do Rudy Żmigrodzkiej na Festiwal Karpia.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich – wczoraj był w Urzędzie Województwa  Dolnośląskiego  na spotkaniu z ministrem gospodarki. Dziś poprowadzi odprawę kierowników wydziałów urzędu. Jutro pojedzie do Urzędu Skarbowego w Trzebnicy, by omówić pewne elementy współpracy w sprawie rozliczeń budżetowych.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu – w środę ma zaplanowane spotkanie z wicedyrektorem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie inwestycji bieżących i planów na przyszłość (regulacja Sąsiecznicy, Orli i Baryczy. W czwartek będzie uczestniczył w spotkaniu wójtów i burmistrzów gmin należących do LGD w Miliczu. W piątek powita delegacje z Bargteheide, w niedzielę odwiedzi Festiwal Karpia w Rudzie Żmigrodzkiej

Kazimiera Rusin, wiceburmistrz Prusic – wczoraj uczestniczyła w odbiorze świetlicy w miejscowości Górowo. Dzisiaj i w środę zajmuje się sprawami bieżącymi gminy. W czwartek weźmie udział w przekazaniu wyłonionemu w przetargu wykonawcy, placu na budowę na budowę  Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach. Natomiast na piątek ma zaplanowany udział w naradzie dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych.

Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała – wczoraj podpisywał w Urzędzie Marszałkowskim aneks do umowy w sprawie budowy świetlicy w Mienicach. Dzisiaj będzie przeglądał bieżące inwestycje prowadzone na terenie gminy, przede wszystkim rozbudowę kanalizacji w Ligocie Pięknej. W środę wójt będzie pracował na miejscu, a w czwartek weźmie udział w spotkaniu roboczym dotyczącym planowania budżetu na przyszły rok. W piątek będzie się zajmował sprawami bieżącymi gminy, w sobotę weźmie udział w imprezie w Malinie „Śpiewające Wsie”,  a w niedzielę w koncercie poezji śpiewanej w Wysokim Kościele.

Robert Borczyk, wójt gminy Zawonia – przez cały tydzień będzie się zajmował sprawami bieżącymi gminy i pracą na miejscu.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy – jak zwykle nie udzielił nam odpowiedzi na pytanie dotyczące planów swoich zajęć w tym tygodniu. Nie wiadomo więc, czym włodarz będzie się zajmował.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here