Nie stracić swojego charakteru

52

Po co Tydzień Miłosierdzia?„Sól” dla Rzymu

Niezwykle ciepły i osobisty jest krótki List św. Pawła do Filemona (jeden rozdział, 25 wersetów). Dotyka on bowiem bardzo indywidualnej sprawy. Chodzi o niewolnika Onezyma, którego właścicielem był Filemon. Św. Paweł nie narzuca rozwiązania, lecz pragnie, aby potraktował go po bratersku. Onezym, prawdopodobnie będąc z Apostołem w więzieniu, poznał prawdę o Chrystusie i przyjął wiarę. Tym samym stał się „solą dla Rzymu”. Onezym poprzez chrzest stał się „wolnym w Chrystusie” i Jego własnością. Jest to po ludzku paradoksalne – z jednej niewoli wejść w drugą. Jednak „niewola w Chrystusie” daje prawdziwą wolność ducha, od której zaczyna się wyzwalanie z wszelkich innych uzależnień i zniewoleń. Natomiast wierzący Filemon w powracającym do niego Onezymie odzyskuje już nie niewolnika, ale brata w Chrystusie.

 

„Nienawiść” dla Jezusa

Bardzo konkretne, chociaż trudne sprawy, poruszają wskazania zawarte w Ewangelii przyszłej niedzieli (23 niedziela w ciągu roku – Łk 14, 25-33). Jezus wymaga całkowitego zaangażowania się człowieka, który chce iść za Nim. W tym wypadku Jezusowi nie chodzi o to, aby kogoś „nienawidzić”, lecz o nową hierarchię miłości – ponad wszystko i wszystkich powinniśmy stawiać Jezusa i sprawy Królestwa Bożego. Mamy niejako obliczać miłość, abyśmy ją w pełni zbudowali, wypełnili. Porównanie do bitwy dwóch królów jest propozycją roztropnego (mądrego) wyboru właściwej decyzji. Warto jeszcze zwrócić uwagą na dwa następne wersety (poza czytanymi na Mszy św.). Mowa jest o dobrej soli – bo jeśli sól utraci swój smak (charakter) nadaje się już tylko do wyrzucenia. W tym Roku Duszpasterskim, zgodnie z hasłem: „Być solą ziemi”, zastanawiamy się nad głębią naszej wiary i nad tym, jak ją skutecznie przekazywać współczesnemu światu. Korzystając z daru mądrości, mamy zachować chrześcijański charakter w naszych myślach, słowach i uczynkach. Jest to także dobry program na Nowy Rok Szkolny, który właśnie się rozpoczął.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here