Fundusz sołecki gminy Zawonia rozdysponowany

493

Co robi władzaWójt Robert Borczyk 29 lipca wydał zarządzenie w sprawie przekazania sołtysom informacji o wysokości funduszu sołeckiego w 2014 roku. Wcześniej zgodę na wyodrębnienie w 15-milionowym budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki wyraziła Rada Gminy w uchwale z dnia 26 marca br.

W sumie zawońskie sołectwa otrzymają 257 tys. 437,58 zł. Środki rozdzielane są z uwzględnieniem ilości mieszkańców danego sołectwa na dzień 30 czerwca 2013 r., przy czym Zawonia i Czeszów otrzymają identyczną sumę pieniędzy, tj. po 26 tys.374,10 zł, ponieważ te miejscowości zamieszkuje podobna liczba mieszkańców (odpowiednio 1173 osoby i 944 osoby).

Wysokość funduszu sołeckiego dla poszczególnych wsi przedstawia się następująco: Budczyce – 8044 zł, Cielętniki – 8202 zł, Czachowo – 9257 zł, Czeszów – 26 tys. 374 zł, Głuchów Dolny – 8439 zł, Grochowa – 8466 zł, Kałowice – 8044 zł, Ludgierzowice i Pomianowice – 8703 zł, Miłonowice – 9600 zł, Niedary – 10 tys. 707 zł, Pęciszów – 10 tys. 74 zł, Prawocice – 6646 zł, Pstrzejowice – 6672 zł, Radłów – 6514 zł, Rzędziszowice i Kopiec – 14 tys. 294 zł, Sędzice – 15 tys. 718 zł, Skotniki – 7200 zł, Stanięcice i Złotówek – 6936 zł, Sucha Wielka – 8228 zł, Tarnowiec i Sucha Mała – 16 tys. 536 zł, Trzęsowice – 8439 zł, Zawonia – 26 tys. 374 zł, Złotów i Trzemsze – 17 tys. 960 złotych.

Pisma powiadamiające sołtysów o wysokości środków z funduszu sołeckiego pozostających w ich dyspozycji rozdano 29 lipca,  podczas sesji Rady Gminy Zawonia .

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here