I Turniej szachowy o puchar Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

191

szachyTurniej organizowany jest przez Podwrocławski Okręg Dolnośląskiego Związku Szachowego i sponsorowany przez Bank Spółdzielczy. W turnieju weźmie udzia około 70 zawodników w różnych kategoriach. Odrębną kategorię stanowić będą zawodnicy zamieszkujący na terenie powiatu trzebnickiego. Przewidziany czas trwania turnieju to ok. 6 godzin.

PLAN TURNIEJU:
– godz.   9.00 – 9.45  –  zgłoszenia do turnieju, potwierdzenie udziału
– godz. 10.00 – 13.15  –  1 – 6 runda
– godz. 13.15 – 14.15  –  przerwa obiadowa
– godz. 14.15 – 16.00  –  7 – 9 runda
– godz. 16.15 –  zakończenie turnieju

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo P-15. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze wg kolejności:
1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progress, 4) liczba zwycięstw.

UCZESTNICTWO:
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy, którzy kochają GRĘ KRÓLEWSKĄ bez względu na posiadaną kategorię szachową oraz przynależność klubową. Wpisowe – 15,00zł od uczestnika. W ramach wpisowego zapewniamy posiłek w restauracji na miejscu oraz kawę i herbatę.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia  23.10.2013 r. za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie Dolnośląskiego Związku Szachowego i na stronie www.chessarbiter.com.
Ze względu na wielkość sali ilość zawodników jest ograniczona do 70. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Po wyznaczonym terminie zapisy do turnieju będą możliwe w przypadku wolnych miejsc na liście, nawet bezpośrednio przed zawodami (do wyczerpania limitu miejsc).

NAGRODY:
Kategoria OPEN: I miejsce – 250,00 zł i Puchar, II miejsce – 200,00 zł, III miejsce – 150,00 zł,           IV miejsce – 100,00 zł, V miejsce – 50,00 zł, VI i VII miejsce – okolicznościowy album „Trzebnica w datach i obrazach”, wydany przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, seria limitowana.
I miejsce wśród kobiet – 100,00 zł, II miejsce – album.
I miejsce wśród juniorów (rocznik 1995 i młodsi) – 50,00 zł, II miejsce – album.
I miejsce w klasyfikacji niepełnosprawnych – 100,00 zł, II miejsce – album. Zawodnicy chcący uczestniczyć w turnieju w klasyfikacji osób niepełnosprawnych winni przedstawić do wglądu aktualny (ważny) dokument potwierdzający niepełnosprawność.

KLASYFIKACJA MIESZKAŃCÓW POWIATU TRZEBNICKIEGO:
Zawodnicy zamieszkujący na terenie powiatu trzebnickiego: I miejsce – 150,00 zł, II miejsce –     100,00 zł, III miejsce – 50,00 zł, IV i V miejsce – album.
I miejsce wśród kobiet – 100,00 zł, II miejsce – album.
I miejsce wśród juniorów (rocznik 1995 i młodsi) – 50,00 zł, II miejsce – album.
I miejsce w klasyfikacji niepełnosprawnych – 100,00 zł, II miejsce – album.
Nagrodzonym zawodnikom przysługuje tylko jedna nagroda. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas wręczania nagród. Podczas turnieju zapewniamy uczestnikom gorące i zimne napoje.
UWAGI KOŃCOWE:
Sędzia turnieju: Rafał Siwik – Sędzia Klasy Międzynarodowej.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSz. 2005 r. z późniejszymi zmianami, organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podjęcia decyzji dotyczących spraw technicznych. Organizatorzy planują organizowanie Turnieju cyklicznie, co rok.

Informacje dotyczące turnieju można uzyskać pod telefonami: Marek Urban – 663 152 883, Marek Pociejowski – 602 361 989, Daria Bąk – 697 176 576.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here