Lekcja historii

48

Eucharystia i KrzyżWzór w Jezusie

W Liście do Hebrajczyków (12,1-4) otrzymujemy pouczenie, że wierzący mają wiele wzorów, ale najważniejszym z nich jest sam Jezus Chrystus. Jako Jego uczniowie mamy iść tą samą drogą, którą szedł nasz Nauczyciel. On sam zachęca nas do wytrwania w walce o wieniec nagrody wiekuistej. Potrzebne jest także dobre przygotowanie do tej walki, która trwa przez całe życie. Dlatego Jezus mówi o ogniu, który ma rozpalić ludzkie serca (Łk 12,49-53). Przez sakrament chrztu zostajemy włączeni w misję Chrystusa. Natomiast wiara, którą rozwijamy, pomaga nam do jednoznacznego opowiedzenia się za dobrem i prawdą przyniesionymi przez Jezusa. Widzimy, że te wartości są bardzo często przyczyną poważnych rozłamów, nawet wśród najbliższych. Mimo to, trzeba zawsze kierować się radykalizmem ewangelicznym. Takie są podstawowe myśli Liturgii Słowa najbliższej niedzieli (18 sierpnia).

 

Przykład Maryi

Księga Apokalipsy opisuje walkę kobiety ze smokiem (12,1-6). Tradycja dostrzega w obrazie smoka szatana. Natomiast w kobiecie widziano zarówno Matkę Mesjasza, jak i Lud Boży. Mimo, że ostateczny wynik tej walki będzie korzystny dla Kościoła (zapowiedź Jezusa), to walka ta ciągle trwa, rozwija się między potęgami zła i dobra, między szatanem i Bogiem. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) ukazuje chwałę jaką otrzymała Maryja za jej bezkompromisową postawę wobec zła, szatana. Jest przez to Matka Jezusa wzorem dla tych wszystkich, którzy z racji swojego powołania na uczniów Jezusa, podejmują się także tej walki. Łącząc właściwą postawę wobec Boga z odpowiednim zaangażowaniem w sprawy ziemskiej ojczyzny, otrzymujemy przykłady wspaniałych bohaterów. W historii naszej Ojczyzny nie brak takich wzorów do naśladowania. Gdy sami będziemy starali się dobrze wykorzystać wiarę z miłością Ojczyzny, na pewno dobrze wypełnimy swoje zadania i obowiązki. Niestety – dzisiaj bardzo często zapominamy o tym związku: Bóg – Honor – Ojczyna. Dlatego otrzymujemy karykaturę Ojczyzny bez Boga, lub Boga bez elementów ziemskiej egzystencji.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here