Bocianów selekcja naturalna

203
Bociany przywykły do ludzi. Ważne jest, aby ludzie także przywykli do niektórych zwyczajów tych ptaków.

Bociany w naszej kulturze były (i nadal są) uznawane za dobrą wróżbę, dlatego nigdy nie były prześladowane przez ludzi. Stąd chęć bocianów do osadzania się blisko ludzkich siedzib. W Polsce ponad 60% populacji tych ptaków gniazduje na słupach energetycznych. Mieszkańcy wsi, gdy zbliżają się wiosenne miesiące, z tęsknotą wypatrują swoich białych przyjaciół, czekając „kiedy to nasz bociuś przyleci”. Otóż „bociusie” nie zawsze przylatują do tego samego gniazda. Starsze osobniki, owszem, zazwyczaj powracają na dawne miejsce, ale młode szukają większych gniazd, bo to dla nich oznacza większy potencjał do lęgu. Szczególnie, gdy ostatni okres lęgowy mógł się okazać niepowodzeniem. I w tym leży sedno problemu…

W ostatnim czasie, szczególnie na terenie województwa dolnośląskiego, zaobserwowano martwe pisklęta w gniazdach bociana białego.

Jak informuje regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu, jest to zjawisko będące naturalnym prawem przyrody. „Bocian biały, pomimo, iż jest ptakiem często zakładającym gniazda w sąsiedztwie siedzib ludzkich, jest gatunkiem dzikim i nie udomowionym. W jednym lęgu bociana białego występuje kilka piskląt, często są to dwa. Zdarzają się sytuacje, że w trudnym okresie rozrodczym słabsze zdychają. Czasem też dorosłe bociany celowo wyrzucają z gniazda żywe, słabsze pisklę. Śmiertelność młodych bocianów, wykluczając czynniki zewnętrzne lub chorobowe, najczęściej wynika z naturalnej selekcji”. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na śmiertelność młodych osobników jest zmienność warunków pogodowych. W wyniku zbyt dużych opadów deszczu i niskiej temperatury mogą się zdarzyć przypadki śmiertelności całego lęgu.

Kiedy zaobserwujemy martwe pisklęta w gnieździe, nie należy ich ruszać,
tylko tam pozostawić

Postępowanie takie jest „merytorycznie uzasadnione”, gdyż każda ingerencja człowieka w obrębie gniazd bocianów może spowodować negatywne dla tych ptaków skutki. Zdarza się jednak, że dorosłe ptaki same wyrzucają martwe młode z gniazda, i zdarza się, że te lądują na naszych posesjach albo chodnikach. W przypadku znalezienia pod gniazdem martwego pisklęcia bociana białego, ze względów sanitarno – porządkowych należy zwrócić się do służb porządkowych gminy.

Bociany łatwego życia nie mają. Nie dość, że terenów bagiennych i łąk, gdzie mogą poszukiwać pożywienia, jest coraz mniej, to muszą żyć dość ciasno na jednym terenie z ludźmi. Ci na szczęście, o czym świadczy zainteresowanie martwymi młodymi tego ptaka, są do nich przyjaźnie nastawieni.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here