Dobrzy policjanci krytykowani przez dziennikarzy

148

Główne uroczystości miały miejsce w sali starostwa przy ul. Leśnej. Tam właśnie przybyli w uroczystym wymarszu odznaczeni policjanci. Zanim jednak kilkudziesięciu mundurowych otrzymało awanse na wyższe stopnie oficerskie i gratulacje, głos zabrał trzebnicki komendant Marek Bugajski. Przypomniał historię powołania państwowej policji, a także wspomniał jak ważne zadanie dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pełnią funkcjonariusze. Komendant wspomniał także, ile rocznie interwencji podejmują jego pracownicy, poinformował, że sierż. Marcin Horbik ze żmigrodzkiej jednostki, został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Marek Bugajski podkreślił, że coraz więcej funkcjonariuszy z trzebnickiej komendy podnosi swoje kwalifikacje i wykształcenie.

Przemawiał także starostwa powiatu Robert Adach. Przede wszystkim zapowiedział policjantom, że w przyszłym roku, wspólnie z włodarzami postarają się znaleźć środki, które przeznaczą na generalny remont komendy. Jak budynek wygląda ze środka i z zewnątrz zapewne większość z nas wie. Można to skomentować tylko stwierdzeniem, że znacznie odbiega od europejskich standardów. Starosta problem remontu zakończył żartobliwą pointą:” Jeżeli włodarze nie znajdą szybkiego ratunku i nie przekażą pieniędzy na remont komendy, to starosta będzie nieodpłatnie użyczał salę konferencyjną na potrzeby pracy policjantów”.

Starosta pochwalił postawę trzebnickich funkcjonariuszy. Zauważył bowiem, że ich pracę można porównać do modeli policji pracującej na zachodzie Europy, gdzie nie ma zachowań korupcjogennych. Zauważył to będąc ostatnio na Ukrainie, gdzie tamtejsza służba dbająca o bezpieczeństwo, przejawia patologiczne zachowania. Potem wypowiedź starosty została ostro skontrowana przez Ewę Agnieszkę Gembską, wiceprzewodniczącą terenowych związków zawodowych: – Panie starosto, jak będzie pan jechał następnym razem na Ukrainę, to proszę zabrać ze sobą ministra finansów, tak żeby nasze pensje także dorównywały tym zachodnim.

W trakcie uroczystości mówcy podkreślali, w jaki sposób media opisują pracę policji: wspominali o tym, że często dziennikarze wypowiadają się niepochlebnie o działaniach funkcjonariuszy. O tym przypominali zarówno komendant, jak i jeden z gości burmistrz Trzebnicy, który został poproszony o wręczenie kilku awansów wyróżnionym funkcjonariuszom.

Komentarz:

Zaproszeni goście krytykowali media, które szkodzą wizerunkowi funkcjonariusza. Warto jednak podkreślić, że to nie dziennikarze kreują negatywny obraz działalności policji. Media przedstawiają te drastyczne i incydentalne przypadki, które ukazują niewłaściwe i rażące zachowania policjantów, pełniących przecież służbę zaufania publicznego. Przykładem może być choćby nasza publikacja na temat policjantki, która do pracy dojeżdżała samochodem mimo, że nie miała prawa jazdy. Natomiast obraz pracy policji i ich działań na podstawie własnych obserwacji i spostrzeżeń wyrobił sobie każdy mieszkaniec indywidualnie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here