Po śmieci z poślizgiem

62

Mieszkaniec Kuźniczyska był zdenerwowany przede wszystkim dlatego, że wcześniej na tablicy ogłoszeń ukazało się ogłoszenie, że należy przygotować worki: odpady do recyklingu miały być odebrane w poniedziałek, a we wtorek – zmieszane. Tymczasem, ani w jeden dzień, ani w drugim nikt po śmieci nie przyjechał. – Przecież mamy lato, gorąco i odpadki zaczynają się szybko psuć. Selektywnych też nie można długo trzymać przed domem, bo worki rozszarpią i rozwloką psy. Ludzie nastawili się na segregację wszyscy starają się, tym bardziej, że za wywóz śmieci niesegregowany płaci się dużo drożej. Tymczasem firmy odpowiedzialne nic sobie z tego nie robią – powiedział nasz rozmówca. – Od wczoraj usiłuję się dodzwonić do Ergo, ale nikt nie odbiera telefonu. Nie dostaliśmy też worków na odpady segregowane, ani stałego wywozu śmieci, choć zbierane są po nowemu już od dziesięciu dni – powiedział nam w ub. środę.

Byliśmy w Kuźniczysku po południu. Rzeczywiście przed posesjami były wystawione worki pełne plastików, papieru i szkła. Za to kubły na śmieci zmieszane raczej przepełnione nie były, chociaż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości to właśnie śmieci zmieszanych władze samorządowe spodziewają się najwięcej, bo na nie są największe pojemniki opróżniane teoretycznie – bo tak stanowi uchwała – co dwa tygodnie.

Ta sytuacja denerwuje nie tylko Czytelnika, który do nas zadzwonił. – Ta ustawa to kolejna próba sięgania do naszej kieszeni. Podniesiono ceny, zmieniła się firma zabierająca śmieci, więc teoretycznie powinno być lepiej. A proszę spojrzeć, co jest. Śmieci czekają na śmieciarkę jak na sądny dzień. Jak jeździł Wodnik też były poślizgi. Ale wtedy, mówili, że przyjadą później i później przyjeżdżali – powiedziała nam jedna z mieszkanek.

Wracając  rozejrzeliśmy się po mijanych miejscowościach. Worki z odpadami czekały na firmę wywozową również w Jaźwinach i Księginicach.

– Jest harmonogram i odpady są wywożone zgodnie z jego zapisami – poinformował nas Szczepan Gurboda, naczelnik wydz. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego. – Nie miałem żadnych informacji o skargach mieszkańców na wywóz śmieci. – dodał.

Naczelnik poinformował nas, że w związku z protestami po przetargu wybór firmy do wywozu odpadów został ostatecznie rozstrzygnięty dopiero 3 lipca. I dopiero po tym czasie można było ustalić i ogłosić harmonogram wywozu odpadów. Wcześniej jednak przygotowano plan awaryjny, stąd zawiadomienia wywieszane przez sołtysów.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej Ergo Sp. z o.o. dowiedzieliśmy się, że obowiązujący harmonogram wywozu śmieci został zatwierdzony przez gminę 9 lipca, czyli pod koniec pierwszego dwutygodniowego cyklu wywozu odpadów zmieszanych. Stąd zamieszanie. W drugiej połowie miesiąca śmieciarki mają dojeżdżać do miejscowości zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie Ergo.

– Z naszej wioski śmieci wywożono w czwartek. Otrzymałam też worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz decyzje o zapłacie podatku. Większość mieszkańców już je otrzymała – powiedziała nam w poniedziałek sołtys Kuźniczyska Grażyna Pasiecznik.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w gminie TrzebnicaZmieszane:
miasto:
budynki powyżej 7 mieszkań – co poniedziałek
budynki Spółdzielni Mieszkaniowej L-W – co piątek
z pozostałych posesji – co dwa tygodnie wg grafiku publikowanego na stronie www ZGK Ergo
pozostałe miejscowości w gminie – co dwa tygodnie wg grafiku publikowanego na stronie www ZGK Ergo

Zbierane selektywnie:
miasto:
budynki powyżej 7 mieszkań oraz SML-W – w każdy nieparzysty czwartek oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca
z pozostałych posesji – w pierwszy poniedziałek miesiąca
pozostałe miejscowości w gminie – raz w miesiącu w drugi, trzeci lub czwarty poniedziałek wg grafiku publikowanego na stronie www ZGK Ergo

Zielone:
miasto:
budynki powyżej 7 mieszkań oraz SML-W – co czwartek
z pozostałych posesji – co drugi czwartek miesiąca wg grafiku publikowanego na stronie www ZGK Ergo
pozostałe miejscowości w gminie – w co drugą środę albo piątek miesiąca wg grafiku publikowanego na stronie www ZGK Ergo

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here