Najwięcej olimpijczyków jest w PZS nr 1

88

W uroczystości uczestniczyło 192 zdobywców tytułu laureata lub finalisty olimpiad i turniejów oraz wybitni sportowcy ze szkół średnich Dolnego Śląska. Wśród zaproszonych na uroczystość znalazło się 7 finalistów czterech olimpiad przedmiotowych z trzebnickiego Liceum Ogólnokształcącego. Zajęliśmy w tym roku VI miejsce w województwie dolnośląskim pod względem liczby olimpijczyków. Szkołę reprezentowali: Andrzej Popiel  – finalista Olimpiady Chemicznej; Karol i Paweł Marschollkowie – finaliści Olimpiady Biologicznej; Hubert Grzegorczyk, Mariusz Łazarski i Jerzy Szachniewicz -finaliści Olimpiady Wiedzy o Internecie NetMasters Cup oraz Krzysztof Gowieńczyk – finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zarówno uczniom jak i nauczycielom – Helenie Dąbrowskiej i Jolancie Tas  oraz Janowi Niżyńskiemu – pani kurator złożyła gratulacje i wręczyła pamiątkowe dyplomy. Zdobycie przez uczniów tak wysokich lokat, to nie tylko dla nich samych możliwość otrzymania indeksu wybranej uczelni wyższej, ale przede wszystkim ogromny prestiż dla szkoły.

To kolejny sukces trzebnickiego Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego, które w tegorocznym ogólnopolskim rankingu znalazło się  w grupie 8% liceów ogólnokształcących osiągających najlepsze wyniki w kraju i zdobyło  tytuł „Brązowej szkoły 2013”. Gratulacje nauczycielom i olimpijczykom złożył także uczestniczący w uroczystości Arkadiusz Poprawa – wicestarosta trzebnicki.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here