2,16 mln zł z PROW dla trzech naszych gmin

125

Prusice liderem, Zawonia prymusem

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) prowadzony był w okresie od 12 listopada 2012 r. do 10 stycznia br. W tym terminie złożono 189 wniosków o dofinansowanie, przy czym aż 27 aplikacji odrzucono ze względów formalnych. Na ogłoszonej 7 czerwca liście rankingowej operacji zatwierdzonych do dofinansowania w łącznej kwocie 23,3 mln zł znalazło się 8 wniosków złożonych przez instytucje i organizacje działające na terenie powiatu trzebnickiego. Wśród liderów, zarówno pod względem punktacji, jak i kwot przyznanej pomocy finansowej, szczególnie wyróżnia się gmina Zawonia, której jeden z wniosków został oceniony najwyżej z całej listy oraz gminy Prusice i Żmigród.

Gmina Zawonia złożyła w sumie trzy wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując bardzo wysoką punktację. W sumie kwota dofinansowania wyniesie aż 307,6 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czeszowie został oceniony najwyżej spośród 162 złożonych prawidłowo wniosków, zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej. Na to zadanie, warte 422,5 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 171 tys. zł. Nieco mniejszej pomocy udzielono na budowę świetlicy wiejskiej w Kałowicach (wartość zadania 257,3 tys. zł, dofinansowanie 104,6 tys. zł) oraz budowę ogólnodostępnego boiska w Pęciszowie (wartość 69 tys. zł, dofinansowanie 32 tys. zł).

Rekordowe Prusice

Powiatowym rekordzistą pod względem puli przyznanych pieniędzy okazała się gmina Prusice, której 2 wnioski opiewające w sumie 941,1 tys. zł znalazły się na liście operacji przeznaczonych do dofinansowania. I tak na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach udało się pozyskać aż 441,1 tys. zł, przy szacunkowej wartości przedsięwzięcia wynoszącej 732,3 tys. zł. Z kolei na budowę świetlicy wiejskiej w Zakrzewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej pozyskano aż 500 tys. zł, przy szacunkowej wartości inwestycji w wysokości 1,51 mln zł.

Znakomicie poszło też instytucjom reprezentującym gminę Żmigród. W sumie do dofinansowania przeznaczono 3 wnioski złożone przez 3 różne podmioty opiewające na łączną kwotę 917,5 tys. zł. Największą dotację, wynoszącą 369,7 tys. zł, uzyskała gmina Żmigród na budowę świetlicy wiejskiej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej w Dębnie (wartość całkowita zadania to 606 tys. zł). Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie pozyskał 275,6 tys. zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kanclerzowicach (wartość całkowita – 452 tys. zł). Z kolei Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Barkowie otrzyma dofinansowanie w wysokości 272,2 tys. zł na remont dachu w barokowym kościele pw. św. Antoniego w Barkowie. Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia to 363 tys. złotych.

Salon odrzuconych

Równie bogata, co lista beneficjentów, jest też lista wniosków, które przepadły. W sumie 5 pozostałych trzebnickich wniosków, czyli tych, które nie uzyskały dofinansowania, opiewało na 1,53 mln złotych.

Znalazły się wśród nich aplikacje gminy Oborniki Śląskie, która zabiegała o remont na Centrum Aktywności Społecznej świetlicy w Zajączkowie (92,1 tys. zł), gminy Wisznia Mała, która chciała uzyskać dofinansowanie do rewitalizacji zabytkowego pałacu w tej wsi (218 tys. zł), rozbudowę świetlic wiejskich w Rogożu (472,8 tys. zł) i Krzyżanowicach (418,6 tys. zł) oraz gminy Trzebnica, która zabiegała o wsparcie budowy świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem wypoczynkowym w Komorowie (332 tys. zł). Warto zauważyć, że w przypadku gminy Wisznia Mała z kretesem przepadły wszystkie jej wnioski, uzyskując stosunkowo niską punktację.

Samorządy, które uplasowały się powyżej 74. pozycji (do którego to pułapu udzielano dofinansowania), czyli Trzebnica, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała, mogą liczyć na dofinansowanie jedynie w przypadku pojawienia się oszczędności przy realizacji wyżej ocenionych inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here