Gospodarka odpadami w gminie Oborniki Śląskie

1461

Jakie i kiedy opłaty za wywóz śmieci

Zgodnie z ustawą o odpadach, wszystkie śmieci komunalne wyprodukowane przez mieszkańców należą do gminy, która za ich wywóz pobiera opłaty. W gminie Oborniki Śląskie uchwalono, że opłata pobierana jest od mieszkańca, niezależnie od jego wieku. Wynosi ona 16 zł w przypadku, jeśli nie zamierza się segregować śmieci i 7 zł dla tych, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w gminie deklaracji dotyczących ilości zamieszkujących (nie tylko zameldowanych) osób. Za każdym razem, gdy liczba mieszkańców się zmienia, należy te zmiany zgłosić do gminy.

Opłatę należy wnosić do 15 dnia miesiąca następnego na rachunek Urzędu Miejskiego. Opłatę za lipiec właściciele nieruchomości powinni wpłacić do 15 sierpnia.

Wielu mieszkańców pyta, czy Oborniki Śl. pójdą w ślady Trzebnicy i zastosują zniżki np. dla osób starszych i rodzin wielodzietnych. – Na razie nie będzie żadnych ulg. Mamy najniższą stawkę w regionie. W Trzebnicy ulgowa stawka za odbiór śmieci segregowanych wynosi 9 zł od osoby miesięcznie, czyli o 2 zł więcej niż u nas normalna. Oczywiście, nie wykluczamy i takiego rozwiązania.  Wszystko będzie zależało od tego, ile w rzeczywistości będzie kosztował odbiór i wywóz odpadów – powiedziała nam Małgorzata Jewiarz z wydziału ochrony środowiska UM.

W jakie kubły trzeba się zaopatrzyć?

Niezależnie, czy będziemy segregowali, czy nie, należy zaopatrzyć się w pojemnik – kubeł. Wg wyliczeń urzędników przeciętnie mieszkaniec produkuje 20 l śmieci, więc pojemnik powinien mieć pojemność równą 20 l x ilość mieszkańców. Nie może być jednak mniejszy niż 120 l na gospodarstwo. Osoby segregujące muszą dodatkowo zaopatrzyć się w trzy worki lub pojemniki na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne.

Jeśli ktoś ma kubły mniejsze, np. 80-litrowe, nie musi ich wymieniać na 120-litrowe natychmiast. Zgodnie z regulaminem, powinien to zrobić „po jego zużyciu technicznym w wyniku normalnej eksploatacji”. Zgodnie z regulaminem, każde gospodarstwo powinno mieć jeden pojemnik. Jeśli śmieci się nie pomieszczą, to odpady złoży w dodatkowych workach, oczywiście zostaną odebrane.

Co jednak zrobić, jeśli 120-litrowy kubeł okaże się za mały?

– Musimy odebrać każdą ilość odpadów. Przy prawidłowej selekcji taka ilość powinna wystarczyć. Jednak jeśli ktoś będzie stale produkował większą ilość odpadów, będzie musiał zaopatrzyć się w większy pojemnik – powiedziała  Małgorzata Jewiarz. Nie oznacza to, że będzie musiał zapłacić więcej, bo stawka jest jednakowa dla wszystkich.

 Z jaką częstotliwością będą wywożone odpady

Odpady zmieszane będą wywożone raz w tygodniu, zarówno z nieruchomości jedno- , jak i wielorodzinnych. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości wymienionych –  tj. szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne – odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, 1 raz na miesiąc. Odbiór komunalnych odpadów zielonych (trawa, liście, drobne liście) oraz odpadów biodegradowalnych – odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów regularnie raz na tydzień (w okresie wegetacyjnym roślin tj. od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku).

Natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpadów wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, metale, opakowania wielomateriałowe właściciele nieruchomości samodzielnie będą dostarczali do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Taki punkt będzie się mieścił na terenie nieczynnego wysypiska w Golędzinowie.

Dokładna informacja zostanie przygotowana do 26 czerwca i przed 1 lipca powinni ją dostać wszyscy.

Jak segregować

Każda nieruchomość powinna być zaopatrzona w 5 pojemników na odpady: zmieszane – ich kolor nie został określony, niebieski – przeznaczony na papier i  makulaturę, zielony – na szkło, żółty – na tworzywa sztuczne, brązowy – na odpady ulegające biodegradacji (w okresie wegetacyjnym roślin tj. od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku).

Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy odpady komunalne, których nie możemy zakwalifikować do żadnego z kolorowych pojemników: resztki jedzenia, ale nie roślinne, papier zatłuszczony lub mocno zamoczony, papier lakierowany lub foliowany, papier specjalnego przeznaczenia, termoutwardzalny, kalka techniczna itp., odpady kosmetyczne: zużyte pieluchy, chusteczki, podpaski, zabrudzone opakowania plastikowe – np. butelki po oleju, szkło okienne, lustra itp. Nie wrzucamy jednak odpadów, które zawierają substancje toksyczne, np. puszek po lakierach, baterii. Te należy osobiście zawieźć do punktu  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) podobnie jak odpady wielkogabarytowe – np. meble, sprzęt agd i rtv., a także żarówki świetlówki, termometry rtęciowe czy gruz.

Do kubłów na odpady zmieszane, nie wolno wrzucać także roślinnych, odpadów biodegradowalnych: skoszonej trawy, chwastów, liści, gałęzi drzew i krzewów, obierków po warzywach i owocach, opadłych liści itp. Te odpady należy wrzucać do pojemników (worków) brązowych.

Do pojemników niebieskich wrzucamy tylko papier i tekturę. Należy więc pamiętać o usunięciu metalowych lub plastikowych, spinaczy, przywieszek, okładek itp.

Do pojemników żółtych wrzucamy czyste opakowania i folie plastikowe, ale też puszki stalowe i aluminiowe po konserwach, napojach itp. za wyjątkiem pojemników po aerozolach.

Do zielonych wrzucamy głównie pojemniki szklane po żywności i kosmetykach.

Jak nas poinformowano w wydziale ochrony środowiska UM, każdy właściciel nieruchomości przed 1 lipca otrzyma ulotkę z dokładnym opisem, co, do jakiego pojemnika można wrzucać.

Przeterminowane leki będą zbierane w przychodniach: w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej i w Pęgowie.

Tak jak dotychczas, będą też przeprowadzane zbiórki odpadów wielkogabarytowych, sprzętu agd i rtv. Informacja o planowanych terminach i godzinach zbiórki, podana będzie na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie oraz na tablicy ogłoszeń.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here