Śmieci – gmina Żmigród

721

 

Ile zapłacimy za odbiór śmieci?

Opłata za śmieci będzie obowiązywać zgodnie z wcześniej ustaloną podczas sesji rady miejskiej stawką, czyli 8,60 zł przy segregacji odpadów, oraz 17 zł przy niesegregowaniu odpadów na miesiąc za osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Opłata od nieruchomości niezamieszkałej (czyli np. nasze miejsce pracy, urząd, szpital) będzie uzależniona od ilości pojemników z odpadami. I tak na przykład właściciele tych budynków zapłacą za 110 litrowy pojemnik 9,80, zł przy segregowaniu, w przypadku braku selekcji odpadów – 19,50 zł. Analogicznie ceny rosną w górę przy większych pojemnościach.

Czy stawka za śmieci ulegnie zmianie?

Wyjdzie to w tak zwanym praniu. Jeżeli po wdrożeniu systemu okaże się, że koszty gospodarowania odpadów są inne, niż  wyliczone przez gminę, podatek może ulec zmianie. Zależy to też od kwoty, którą za gospodarowanie odpadami zaproponuje firma stająca do przetargu na wykonanie tego zadania.

Gdzie i kiedy należy dokonywać opłaty?

Podatek za śmieci będzie można uregulować raz na kwartał lub raz na miesiąc. Opłata kwartalna w praktyce wygląda następująco: od 31 stycznia będzie można wnieść opłatę za pierwsze trzy miesiące, należy do zrobić do ostatniego dnia marca. Mieszkańcy będą regulować opłatę w kasie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie lub przelewem internetowym na wskazane przez gminę konto. Rachunki za śmieci nie będą wystawiane. Mieszkaniec będzie więc musiał pamiętać o tym, aby bez przypomnień wnieść zadeklarowaną wcześniej opłatę. Zwłoka za nieopłacenie podatku śmieciowego będzie karana odsetkami.

Jak należy segregować śmieci?

Segregacja będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach. Plastik (czyli plastikowe butelki, folie, opakowania po środkach spożywczych, zakrętki, pokrywki od słoików) – wrzucamy do żółtego worka lub pojemnika. Papier (kartony, tektura, gazety) – kolor niebieski. Szkło kolorowe – kolor zielony. Szkło bezbarwne – kolor biały. Odpady kuchenne ( po owocach i warzywach, resztki jedzenia, fusy, rośliny doniczkowe) – kolor brązowy. Ten ostatni rodzaj pojemnika będzie jedynie w zabudowie wielorodzinnej, ustawione zostaną dodatkowe pojemniki na odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Mieszkańców domów jednorodzinnych gmina zachęca do założenia kompostownika. Pamiętajmy, że wszystkie segregowane odpady muszą być czyste! Istnieje ostatni rodzaj kubła, na odpady, których nie da się wysegregować. Należą do nich m.in.: puszki po farbach, styropian, opakowania po lekach, pleksa, zabawki wielomateriałowe, tapety, zdjęcia, pampersy, segregatory z okuciami, tłusty i zabrudzony papier, ceramika. Referat rolnictwa i ochrony środowiska żmigrodzkiego urzędu opracował broszurę informacyjną, która została rozpowszechniona wśród mieszkańców. Zawarte są w niej wszystkie informacje na temat zasad segregacji śmieci oraz procedury związanej z opłatami.

Jaki jest limit śmieci, który możemy wyprodukować?

Jak poinformował nas Wiesław Kras, kierownik referatu ochrony środowiska żmigrodzkiego urzędu, nie ma nałożonego limitu na to, ile śmieci może się znaleźć w  pojemnikach czy workach, zarówno tych do segregacji, jak i w tym, który jest przeznaczony na odpady zmieszane.  w przypadku złego segregowania gmina będzie najpierw pouczać mieszkańców, a jeśli to nie poskutkuje, zostanie podniesiony podatek.

Co robić z wielkimi, kłopotliwymi śmieciami takimi jak stary mebel, czy zepsuta lodówka?

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców raz na kwartał. Ponadto można będzie je oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie się znajdował na terenie dawnego POM – u, przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie. Punkt będzie czynny trzy razy w tygodniu.

Jak będzie kontrolowany porządek w gminie?

Kontrola będzie się odbywała na tych samych zasadach, co do tej pory. Za porzucanie śmieci w lasach, czy w rowach powinien być nałożony mandat przez policję. Natomiast informację, czy mieszkańcy zgodnie z deklaracją oddają odpady, czy je właściwie segregują, powinien przekazywać przedsiębiorca.

Kto będzie odpowiedzialny za odbiór odpadów na terenie gminy Żmigród?

Na chwilę obecną gmina nie wyłoniła wykonawcy do odbioru odpadów. Dwa przetargi, które zostały rozpisane do tej pory, unieważniono z powodu zbyt wysokich kwot, które zostały zaproponowane przez przedsiębiorców. Czyżby o trzech razy sztuka?

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here