Gospodarka śmieciowa w gminie Zawonia

663

System selektywnej zbiórki odpadów wymaga, aby każdy właściciel nieruchomości, który zadeklaruje chęć segregacji odpadów postawił na swojej posesji kompostownik, w którym składowane będą odpady biodegradowalne (liście, skoszona trawa, obierki z warzyw i owoców, zeschnięte kwiaty i rośliny doniczkowe, ziemia kwiatowa).

Pozostałe odpady dzielone będą na odpady suche i odpady zmieszane mokre, które należy zbierać w dwóch typach pojemników o pojemności od 60 litrów (osoby samotne lub małżeństwo bezdzietne), 120 litrów (model rodziny 2+1 lub 2+2) oraz 240 litrów (rodziny w modelu 2+3 lub wielodzietne).

W chwili obecnej wszystkie gospodarstwa domowe dysponują szarymi pojemnikami przydomowymi na odbiór odpadów zmieszanych, które dostarczyła uprzednio firma WPO Alba. Wrzucamy do nich resztki jedzenia, obierki cytrusów, mocno zabrudzone opakowania plastikowe (np. po margarynie), odpady kosmetyczne, takie jak pampersy, podpaski, zużyte chusteczki higieniczne itp. Do szarych pojemników nie wrzucamy odpadów biodegradowalnych (te trafić muszą na kompostownik), opakowań plastikowych, szkła i odpadów suchych.

Odpady suche muszą trafić do zielonych pojemników przydomowych. Wrzucamy do nich: gazety, książki, zeszyty, kartony, tekturę, opakowania kartonowe po mleku, mrożonkach, sokach, puszki aluminiowe, torby foliowe, opakowania foliowe. Nie wrzucamy: tłustego i zabrudzonego papieru (np. po maśle), styropianu, szkła, pampersów i innych odpadów kosmetycznych.

Do ogólnodostępnych kontenerów typu igloo ustawionych w każdej wsi wrzucamy, jak dotychczas, szkło i plastik.

Odbiór odpadów suchych i zmieszanych z pojemników przydomowych odbywać się będzie raz w miesiącu. W przypadku zabudowy wielorodzinnej wywóz śmieci odbywać się będzie na zgłoszenie administratora wspólnoty mieszkaniowej (tak będzie w Sędziacach, Rzędziszowicach, Kopcu, Czachowie i Miłonowie, gdzie stoją zarówno bloki popegeerowskie, jak i wielorodzinne kamienice). Ogólnodostępne pojemniki typu igloo na szkło i plastik opróżniane będą na zgłoszenie, czym najczęściej zajmować się będzie sołtys danego sołectwa. Śmieci niesegregowane odbierane będą raz w miesiącu, przy czym limit ilości odpadów odbieranych przez gminę ustalono na poziomie 67 litrów na osobę w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD i RTV, elektrośmieci, dywany, lustra itp.) zbierane będą 2 razy w roku w ramach zbiórki akcyjnej. Inne odpady wielkich rozmiarów zawsze można zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Skotnikach. To właśnie tam powinny trafiać odpady wielkogabarytowe, opony, baterie, akumulatory, puszki po lakierach i farbach itp.

Opłaty za wywóz śmieci wynoszą 10 zł od osoby miesięcznie w przypadku zadeklarowania selekcji odpadów i 15 zł od osoby miesięcznie w przypadku niesegregowania śmieci. Deklaracje o sposobie utylizowania śmieci należy składać w Urzędzie Gminy Zawonia do 31 czerwca, pamiętać trzeba przy tym, że deklarujemy liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. Oznacza to, że w rejestrze nie obejmujemy dzieci i młodzieży przebywających w zamiejscowych internatach i akademikach, wynajmujących mieszkania w innych miejscowościach ani też osób trwale lub czasowo przebywających za granicą. O każdej zmianie tej sytuacji rodzinnej należy poinformować władze.

Zgodnie z wolą zawońskich radnych w gminie obowiązuje system dopłat. Osoby w wieku 70 lat i więcej, które zadeklarowały wolę segregowania śmieci, zapłacą 8 zł od osoby za miesiąc. Identyczną opłatę wnosimy za dzieci do lat 5 oraz młodzież uczącą się do 26 roku życia. Rodziny wielodzietne, o modelu co najmniej 2+3 i więcej wnoszą opłatę ryczałtową w wysokości 40 złotych. Wpłat należy dokonywać co miesiąc przelewem lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy na podane konto, przy czym pierwszej wpłaty należy dokonać do 10 sierpnia. Kolejne wpłaty należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca.

Kontrolą sposobu segregacji zajmować się będzie konsorcjum firm WPO „Alba” i Wodnik, które wygrało przetarg na gospodarowanie odpadami wytworzonymi na terenie gminy Zawonia. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w segregowaniu śmieci fakt ten zgłaszany będzie do policjantów dzielnicowych działających na terenie gminy, a następnie specjalna komisja gminna zweryfikuje te doniesienia. Jeżeli okaże się, że mimo deklarowania segregacji śmieci właściciel nieruchomości uchyla się od tego obowiązku, zostanie nałożona na niego kara administracyjna polegająca na naliczaniu stawki miesięcznej jak w przypadku zadeklarowania niesegregacji odpadów (15 zł od osoby na miesiąc).

Wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi po 1 lipca br. udziela w Urzędzie Gminy Ewelina Tyczka, dostępna pod numerem tel. 71 312 81 82. Ważne informacje, wraz ze stawkami za odbiór pojemników w przedsiębiorstwach i miejscach publicznych, znaleźć można też na stronie internetowej http://www.zawonia.pl w zakładce Aktualności.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here