Diety burmistrzów nielegalne

91

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 maja br. stwierdził niezgodność z prawem zaskarżonego zapisu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin „Bychowo”, który stanowi, że do zadań zgromadzenia związku należy ustalanie wysokości diet dla członków zgromadzenia. Dwa dni później ten sam sąd uznał za nie zgodny z prawem podobny zapis uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice.

Obie uchwały, a także rad pozostałych członów ZG „Bychowo”: Obornik Śląskich, Żmigrodu  i Wołowa, zaskarżył wojewoda dolnośląski, który uznał, że te rozstrzygnięcia  prawne gmin  naruszają art. 25 ust. 4  o samorządzie gminnym, który pozwala radzie gminy ustalać diety oraz zwrot kosztów podróży dla radnych.  Sprawy sądowoadministracyjne wobec zaskarżonych uchwał wydanych przez rady Wołowa, Żmigrodu i Obornik Śl. są w toku.

Jak już informowaliśmy, wojewodowie: dolnośląski, a także śląski i lubelski  skontrolowali uchwały samorządów gminny dotyczące statutów tworzonych przez te gminy związków międzygminnych. Jak się okazało, w wielu z nich przyznano diety urzędnikom gminnym, którzy funkcję w związkach pełnili w ramach swojego etatowego czasu pracy.  Wojewodowie takie uchwały zaskarżają do sądu administracyjnego i – jak dotąd sprawy wygrywają. Ostatnie wyroki dotyczą rad gminy Trzebnicy i Prusic.

Sprawa dotyczy działającego na terenie powiatu  ZG „Bychowo”, do którego należą gminy: Trzebnica, Oborniki Śl., Żmigród, Prusice  i Wołów. Każda gmina ma we władzach związku dwóch przedstawicieli: burmistrza lub, jak w przypadku Wińska, wójta oraz radnego. Obaj otrzymują diety, które w ubiegłym roku wyniosły w sumie 2079 zł. Diety mają być zwrotem kosztów poniesionych, np. na dojazdy na posiedzenia związku. W przypadku radnych wojewoda nie miał wątpliwości, bo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, należy im się zwrot kosztów. Jednak ustawa ta pozwala na takie wynagradzanie tylko radnych. Dlatego wojewoda dolnośląski wszczął postępowanie, które zakończyło się skierowaniem do sądu administracyjnego skarg na uchwały rad gminnych zatwierdzających statut ZG „Bychowo”. Skargi zostały skierowane odpowiednio dla: Trzebnicy – 20 lutego,  Wołowa – 22 lutego, Obornik Śl. – 4 marca, Żmigrodu – 22 lutego oraz Prusic – 20 lutego br., poinformowała nas Marta Libner-Zoniuk z biura prasowego wojewody.

Oba wyroki są jeszcze nieprawomocne, więcuchwały na podstawie których zatwierdzono statut przyznający burmistrzom nieprawne diety nie zostały uchylone. Co więcej, samorządy gmin mogą odwołać się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego i przedłużyć w ten sposób okres wypłacania diet.

– Czekamy na uzasadnienie wyroku. I gdy otrzymamy je, prawdopodobnie odwołamy się, bo uważam, że diety są przyznane legalnie – powiedział nam burmistrz Prusic Igor Bandrowicz.

Ponieważ burmistrz Marek Długozima był nieuchwytny, o reakcję na wyrok dotyczący samorządu Trzebnicy spytaliśmy sekretarza gminy, : – Nic nie słyszałem o rej rozprawie sądowej, będę musiał sprawdzić to w dokumentach – powiedział nam Daniel Buczak w piątek 7 czerwca.  – Proszę jednak przesłać pytanie na piśmie – dodał sekretarz, choć zgodnie z art 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź powinna być przekazana ustnie i natychmiast. Pytanie mailem wysłaliśmy 7 czerwca o godz. 12.20 . Do wczoraj nie otrzymaliśmy żadnej informacji.

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here