Nowa sekretarz gminy Zawonia

944

Zmiany personalne w Urzędzie Gminy Zawonia to naturalna konsekwencja objęcia rządów w gminie przez wójta Roberta Borczyka, który wygrał przedterminowe wybory, przeprowadzone 14 lutego. Pokonał wtedy w sposób zdecydowany jedynego kontrkandydata, jakim był radny Piotr Grucela z Grochowa. Wcześniej, przez kilka lat Robert Borczyk był sekretarzem gminy, na co dzień organizując i nadzorując pracę urzędników. Jednak po lutowych wyborach stanowisko to się zwolniło, a przepisy prawa jednoznacznie nakładają na wójta konieczność obsadzenia wakującego stanowiska sekretarza gminy, najszybciej jak to możliwe. Warto też pamiętać, że sekretarza gminy zawsze powołuje i odwołuje wójt, któremu jest on bezpośrednio podległy. Zgodnie z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych sekretarz musi być osobą apolityczną, czyli nie należącą do żadnej partii politycznej. Może za to działać w stowarzyszeniach, nawet jeżeli te realizują ewidentnie polityczne cele.

W tej sytuacji wójt zdecydował się na zastosowanie metody tzw. awansu poziomego, a więc powołania na wakujące stanowisko sekretarza gminy któregoś z już pracujących w urzędzie pracowników. Wybór padł na 36-letnią Paulinę Kozłowską, która przez kilka ostatnich lat była kierownikiem referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, budownictwa i gospodarki komunalnej, ściśle współpracującą z byłym sekretarzem gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim środków unijnych.

Nowa sekretarz gminy jest mężatką i mieszka w Tarnowcu. W 2003 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, zdobywając dyplom z zakresu ochrony środowiska. Wkrótce potem rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Zawoni, pełniąc różne funkcje, w tym przede wszystkim  związane z problemami rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Kierownikiem referatu rolnictwa została w 2005 roku.

Jak zapewnia wójt Robert Borczyk, Paulina Kozłowska ma pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji sekretarza gminy i z pewnością poradzi sobie w nowej roli. Jednak jej obowiązki zostaną nieco zwiększone, głównie o konieczność skutecznego pozyskiwania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Dlatego też przez kilka pierwszych miesięcy korzystać będzie z pomocy młodej pracownicy Biura Obsługi Rady, Angeliki Niewójt z referatu organizacyjnego, tak by proces adaptacji do nowych zadań przebiegał możliwie jak najbardziej płynnie i bezboleśnie.

Zmiana na stanowisku sekretarza gminy pociągnęła za sobą konieczność obsadzenia zwolnionego przez Kozłowską strategicznego stanowiska kierownika wydziału rolnictwa, gospodarki gruntami, budownictwa i gospodarki komunalnej. Tym razem wójt Borczyk ogłosił otwarty konkurs. Wystartowały w nim cztery osoby. Najlepszym kandydatem okazał się 41-letni Sławomir Frania, były pracownik trzebnickiego Starostwa Powiatowego, gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie kryzysowe oraz opracowywanie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowy kierownik swoją funkcję w Urzędzie Gminy Zawonia objął 3 czerwca.

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here