Śmieci posegregujemy, a kto wywiezie?

238

Jak się okazuje, już z rozstrzygnięciem przetargów są kłopoty i to w całej Polsce – a najlepszym (a może najgorszym) tego przykładem jest stolica. W naszym powiecie także nie został jeszcze definitywnie rozstrzygnięty żaden przetarg. W dwóch gminach: Żmigrodzie i Prusicach pierwsze już zostały unieważnione, bo najniższe oferty przekraczały sumę, jaką zaplanowali uzyskać urzędnicy z opłat za śmieci. W Trzebnicy – jak już informowaliśmy – sytuacja jest podobna. Nie wiadomo, czy władze zdecydują się na taki sam krok, gdyż najniższą ofertę – choć o blisko 50 proc. wyższą od wyliczonej sumy – złożyło konsorcjum z gminną spółką komunalną, a jakby tego było mało, to w naszym regionie pojawiły się dwie instalacje do składowania odpadów, a nie jedna, a to powoduje, że gmina musi ogłosić przetarg związany z wyborem składowiska. Alternatywą jednak jest podniesienie wysokości podatku „śmieciowego”.

Śmieci opodatkowane

Niezależnie jednak, czy przetargi zostaną rozstrzygnięte, czy nie, od 1 lipca dotychczasowy system wywozu odpadów przestanie funkcjonować i to samorządy gminne będą musiały zadbać o odbiór od mieszkańców śmieci i wywiezienie ich do tzw. regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Koszty wywozu oszacowali urzędnicy i na tej podstawie wyliczyli tzw. opłatę śmieciową, jaką każdy mieszkaniec będzie musiał wpłacić do gminnej kasy.

Opłata śmieciowa to miesięczny podatek, który płacimy na podany rachunek gminy niezależnie od ilości rzeczywiście wytworzonych śmieci (wysokości podajemy w tabeli). Jednak częstotliwość wpłat i terminy zależą od specyfiki gmin: np. w Trzebnicy i Wiszni Małej płaci się do 15 dnia miesiąca (pierwsza opłata do 15 lipca), a w Obornikach Śl. – do 15 dnia miesiąca następnego (pierwsza opłaty – za lipiec – w sierpniu); również „z dołu”, ale do 10 dnia miesiąca płaci się w Zawoni (pierwsza wpłata do 10 sierpnia); w Prusicach co dwa miesiące (pierwsza wpłata do 10 sierpnia); w Żmigrodzie – kwartalnie do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał (pierwsza wpłata 15 lipca).

Każda nieruchomość – zarówno zamieszkana, jak i nie zamieszkana – np. sklepy, szkoły, zakłady pracy, a także ogrody działowe powinny być zaopatrzone w odpowiednie pojemniki o pojemności odpowiedniej, do średniej produkcji odpadów przez osobę pomnożoną przez ilość mieszkańców lub osób przebywających w nieruchomościach niezamieszkanych.

Obowiązek zaopatrzenia w pojemniki spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Jak segregować

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w gminie deklaracji dotyczących ilości zamieszkujących (nie tylko zameldowanych) osób. Za każdym razem, gdy liczba mieszkańców się zmienia, należy te zmiany zgłosić do gminy.

Jakie mają być pojemniki

Minimalną ilość produkowanych śmieci przez mieszkańców gminy szacują od 20 do 40 l/osobę na tydzień. Mnożąc tę liczbę przez ilość osób zamieszkujących nieruchomość otrzymamy minimalną wielkość potrzebnego kubła.

Osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę, całą śmieciową produkcję rozłożą na pięć pojemników na: niebieski– makulaturę, zielony– szkło, żółty – tworzywa sztuczne i brązowy – odpady biodegradowalne – oczywiście osoby, które mają przydomowe kompostowniki nie będą musieli mieć tego pojemnika oraz największy kubeł na tzw. balast, czyli to, co nie będzie segregowane. W praktyce, jak dotychczas selektywną zbiórkę będzie można robić w specjalnie przystosowanych do tego workach, które dostarczy firma, która wygra przetarg.

Spotkaliśmy się z pytaniem – a co ma zrobić rodzina, której śmieci nie zmieszczą się w kuble i workach? – Jeśli jest to jednorazowy przypadek, trzeba w punkcie selektywnej zbiórki odpadów zaopatrzyć się w dodatkowy worek. Natomiast jeśli śmieci jest więcej zawsze, trzeba kupić większy kubeł i odpowiednio więcej worków zamawiać. Wielkość pojemnika na odpady nie ma żadnego wpływu na wysokość opłaty śmieciowej, która została obliczona jako pewna średnia i płacimy ją niezależnie od ilości wyprodukowanych odpadów. Wyjątek stanowi gmina Trzebnica, w której dla seniorów oraz rodzin wielodzietnych zastosowano pewne ulgi. Jednak ulgi te nie ograniczają beneficjentów w ilościach produkowanych odpadów.

Lokatorzy domów wielorodzinnych – spółdzielczych oraz należących do wspólnot – nie muszą sobie tym zaprzątać głowy, bo odpowiednie obliczenia i zamówienia zrobią administratorzy. Problem pojawi się, jeśli część z mieszkańców nie zadeklaruje selektywnej zbiórki odpadów. W takim wypadku będzie potrzebny dodatkowy – szósty pojemnik na odpady niesegregowane.

 Co do kolorowych pojemników

Najważniejszym, ale i najtrudniejszym elementem selektywnej zbiórki jest odpowiednie posegregowanie odpadów. Nie wszystko –  co uważamy z papier, szkło, nie mówiąc już o tak pojemnym określeniu jak tworzywa sztuczne – będzie mogło trafić kolorowych worków czy pojemników. Ba, niektórych odpadów nie będziemy mogli wyrzucić także do „balastu”. Ustawodawca zobowiązał do selektywnej zbiórki i utylizacji także: baterie i akumulatory, chemikalia, puszki po farbach, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane powstałe po niewielkich remontach nie wymagających pozwolenia ani zgłoszenia w starostwie (w przypadku budowy, przebudowy lub dużego remontu należy zamówić za dodatkową opłatą kontener), odpady wielkogabarytowe, a także przeterminowane leki. Akumulatory, elektrourządzenia, oraz leki można oddawać do zajmujących się zbiórką sklepów lub aptek, albo osobiście zawieź  i nieodpłatnie zdeponować w gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów.

Takie punkty powstaną we wszystkich gminach: w Trzebnicy przy oczyszczalni ścieków na ul. Milickiej oraz na wysypisku w Marcinowie, w Obornikach Śląskich w Golędzinowie, w Żmigrodzie w dawnym POM-ie przy ul. Wrocławskiej., w Zawoni – w Skotnikach. Do dzisiaj nie podano nam, gdzie powstaną specjalne punkty odbioru odpadów w gminie Prusice i Wisznia Mała. Poza tym gminy deklarują przynajmniej raz do roku robić objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

 Jak prawidłowo segregować odpady

Podstawową zasadą dotyczącą segregowanych opakowań z tworzyw sztucznych jest ich zgniatanie. Należy wcześniej odkręcić nakrętki i wyjąć korki. Dzięki temu zmniejszymy ich objętość i więcej ich się zmieści w pojemniku.

Segregując makulaturę należy uważać, żeby nie była mokra oraz aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia: mechaniczne, chemiczne czy mikrobiologiczne. Nie należy wrzucać zabrudzonego lub tłustego papieru np. po maśle. Natomiast do pojemników na szkło nie można wrzucać szyb okiennych i samochodowych, ze względu na możliwość zniszczenia maszyn i zranienia się. Żarówki, świetlówki, kineskopy, termometry oraz wyroby ze szkła hartowanego oraz ceramika, także nie nadają się do o segregacji.

Urzędnicy w gminach zapowiadają, że selektywna zbiórka będzie kontrolowana. Mieszkańcom, którzy, mimo deklaracji nie będą wrzucali odpadów podlegających segregacji do śmieci zmieszanych zostanie naliczona stawka jak za odpady niesegregowane. Mają to badać specjalne komisje. Jednak, jak to będzie wyglądało w praktyce, nie usłyszeliśmy przekonującej odpowiedzi..

odpady biodegradowalne
wrzucamy
obierki i resztki warzyw i owoców, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, łupiny orzechów, części roślinne (kwiaty cięte i doniczkowe), liście, ścięta trawa, połamane gałęzie drzew i krzewów.
szkło
wrzucamy
butelki i słoiki ze szkła bez, zacisków gumowych, uszczelek oraz części metalowych. szklane butelki po napojach i innych, produktach spożywczych, szklane opakowania po kosmetykach. inne opakowania szklane.
plastiki
wrzucamy
zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach (np. typu PET) bez nakrętek, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (po szamponach, płynach ), plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, margarynach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp).
makulatura
wrzucamy
suche: gazety, ulotki. katalogi, książki (bez okładek), zeszyty, zgniecione kartonowe i tekturowe pudełka tekturę falistą, torby i worki papierowe, ścinki drukarskie, (należy usunąć metalowe i plastikowe zszywki i inne części)
gmina opłata dla mieszkańców niesegregujących odpady (zł/osobę) opłata dla mieszkańców segregujących odpady (zł/osobę) opłata dla osób, które ukończyły 67 lat i rodzin wielodzietnych (zł/osobę)
Trzebnica 18 11 9
Oborniki Śląskie 16 7
Żmigród 17 8,60
Prusice 16 8
Wisznia Mała 18 11,50
Zawonia 15 10

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here