Szansa na rozwój dla kobiet w średnim wieku

130

Wspólny projekt

Jak doszło do utworzenia możliwości rozwoju zawodowego dla tej grupy społecznej w naszym powiecie? -Projekt powstał z inicjatywy starosty trzebnickiego, który zwrócił się do nas z zapytaniem, czy napiszemy wspólnie projekt innowacyjny skierowany do kobiet powyżej 50 roku życia. Robert Adach miał już zarys pomysłu na projekt i tak to się zaczęło– mówi Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej. Pomysł jest finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Opiekunowie projektu próbują wypracować innowacyjne podejście do aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych pań w powiecie trzebnickim. W ramach projektu w 2012 roku odbyły się badania społeczne z zakresu problematyki oraz konferencja i warsztaty, podczas których wypracowano model Powiatowego Biura Innowacji Społecznych w Trzebnicy. W ramach biura działa poradnictwo psychologiczne, zawodowe, job coaching, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe prowadzące do zatrudnienia. – Bardzo ważnym elementem projektu jest porozumienie podpisane między Federacją Edukacji Europejskiej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy i Starostwem, którego celem są wspólne działania na rzecz zwiększenia skuteczności wsparcia dla kobiet. Panie biorące udział w programie mogą korzystać z dyżurów specjalistów, doradców oraz z  wymiany doświadczeń. Mają możliwość spotkania się z pracodawcami i organizacjami pozarządowymi – podkreśla koordynator projektu. Dodatkowo kobiety mogą się uczyć języka niemieckiego. Realizacja programu rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku, a zakończy się w grudniu 2014 roku. Jakie są działania promocyjne opiekunów projektu? Organizacja regularnie wysyła newslettery (elektroniczne biuletyny) do instytucji działających na rzecz aktywizacji programu +50. W roku 2014 planowana jest konferencja promocyjna we Wrocławiu oraz seminaria w dwudziestu dziewięciu miastach powiatowych Dolnego Śląska, na których zostaną zaprezentowane rezultaty projektu.

Nowa jakość działania

Pytamy o to, co mogą zrobić panie, które na dzień dzisiejszy chciałaby dołączyć do grupy. -Obecnie 20 kobiet korzysta z pełnego wsparcia. Na nowe osoby czeka doradca zawodowy z urzędu pracy oraz pracownik socjalny z PCPR, którzy mogą opracować diagnozę danej osoby, plan wychodzenia z bezrobocia i pomóc wdrożyć go w życie, łącznie ze stażami i pośrednictwem pracy – tłumaczy Grzegorz Kruszyński. – Moim zdaniem najważniejszym elementem tego projektu jest fakt, że wokół niego gromadzi się coraz większa liczba osób, instytucji i pracodawców, chcących wspierać, pomagać, wymieniać się doświadczeniami. Dzięki temu tworzymy zupełnie nową jakość działania – podsumowuje nasz rozmówca. Biuro organizacji oraz miejsce, w którym szkolą się panie uczestniczące w projekcie, znajduje się w Trzebnicy, na ul. ks. na ul. Bochenka, koło fontanny. – Panie, które biorą udział w tym projekcie, to bardzo fajne osoby, otwarte na nowe działania – powiedziała nam Sylwia Petryna, która zajmuje się job coachingiem. Wszelkich dodatkowych informacji można szukać na stronie www.pluspiecdziesiat.com.pl oraz w biurze BIS – u.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here