Wymiana polsko-niemiecka

111

Wycieczka naszych podopiecznych była piątym z kolei spotkaniem polskich uczniów z  ich niemieckimi rówieśnikami. Podczas pobytu w Kitzingen uczniowie Gimnazjum z Ujeźdźca Wielkiego mieszkali u niemieckich rodzin, uczęszczali na zajęcia szkolne i brali udział

w wycieczkach, które miały wzbogacić ich wiedzę i udoskonalić umiejętność posługiwania się językiem niemieckim. Nasi uczniowie niemal natychmiast zintegrowali się z młodzieżą niemiecką, pokonując tym samym barierę językową i nawiązując trwałe przyjaźnie. Ważnym punktem wizyty było uroczyste spotkanie w Ratuszu, w którym udział wzięły władze miasta

i szkoły w Kitzingen oraz rodziny goszczące naszych uczniów, gdzie otrzymaliśmy w dowód uznania dla naszych starań o podtrzymanie polsko – niemieckiej współpracy Gołębia Pokoju – symbolu jedności i wolności. Gołąb ten jest przekazywany władzom miast partnerskich Kitzingen, w tym także Trzebnicy, jako symbol Zjednoczonej i Wolnej Europy.

Uczniowie Gimnazjum z Ujeźdźca Wielkiego przekazali ten niezwykły podarunek na ręce Burmistrza Marka Długozimy, który podczas oficjalnej wizyty władz miasta Trzebnicy

w Kitzingen odwiezie Gołebia Pokoju do Bawarii, skąd zostanie on przekazany do miasta partnerskiego we Włoszech.

Uczniowie w imieniu rodziców, dyrekcji szkoły w Ujeźdźcu Wielkim i nauczycieli wymiany pragną serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie za zapewnienie transportu do Niemiec i wsparcie udzielane nam przez wszystkie lata. Wydatki związane z wyminą częściowo dofinansowane zostały z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here