Warszaty ekologiczne dla nauczycieli

101

Warsztaty ekologiczne odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich we wtorek 21 maja.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Obornickie Stowarzyszenie Ekologiczne „Gaj”. Skierowane były głownie do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych gminy Oborniki Śląskie. Udział w nich wzięli również przedstawiciele innych instytucji zaangażowanych w edukację ekologiczną – pracownicy Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Nadleśnictwa oraz Koła Łowieckiego „Krzyżówka”. W warsztatach uczestniczył również wicestarosta powiatu trzebnickiego Arkadiusz Poprawa – mówi Marcin Majewski, nadleśniczy ze Żmigrodu, współorganizator spotkania i członek OSE „Gaj”.

Jak relacjonuje Marcin Majewski, w części referatowej przedstawiono różne metody i sposoby prowadzenia edukacji przez leśników, pracowników urzędu gminy, myśliwych i oczywiście nauczycieli. – Wystąpienia zaproszonych osób dały pełne spojrzenie na działania edukacyjne realizowane przez różne podmioty – wskazując równocześnie, że wspólny cel, jakim jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, można osiągnąć w różny sposób i różnymi metodami. Na zakończenie, niezmiernie ciekawy referat na temat roli pszczół w przyrodzie i gospodarce człowieka przedstawił obornicki pszczelarz Dariusz Kwietniewski – mówi i dodaje: – Podsumowując uczestnicy poparli ideę cyklicznego organizowania tego typu spotkań, co pozwoli na bieżąco obserwować efekty prowadzonych działań.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here