„Panie, nie jestem godzien”

81

Eucharystia i KrzyżBóg dla wszystkich

Wiarę w Boga Jahwe utożsamiamy zazwyczaj z narodem Żydowskim. Tymczasem już za czasów króla Salomona, gdy zbudowano świątynię jerozolimską, cudzoziemcy mieli tam swoje miejsce, aby zanosić do Jahwe modlitwy. Podczas poświęcenia świątyni sam król dał przykład własnej modlitwy, którą wypraszał Bożych łask dla wszystkich, którzy będą się modlić na tym miejscu. Jednak przez następne wieki Żydzi bardziej odcinali się od pogan, których traktowali jako ludzi gorszej kategorii. Stąd brała się też wielka niechęć i nawet znienawidzenie Żydów przez inne narody. Bóg jednak nigdy nie nakazywał narodowi wybranemu, aby lekceważył czy poniżał innych ludzi.

 

Nowe znaki

Jezus swoim życiem, nauczaniem i cudami daje dowody tego, że Bóg jest dla wszystkich ludzi. Każdy, kto przyszedł do Syna Bożego, odchodził przemieniony, jeżeli oczywiście wierzył (co zawsze podkreślał Jezus). Przykładem niech będzie usłyszany w ostatnią niedzielę fragment ewangelii o uzdrowieniu sługi rzymskiego żołnierza. Zresztą bardzo ciekawe i oryginalne jest to wszystko, co działo się w związku z tym uzdrowieniem. Otóż sam setnik (przełożony stu żołnierzy!) nie idzie do Jezusa osobiście, ale prosił Żydów jako pośredników, aby wstawili się za nim. Ma dobre rekomendacje. Żydzi mówią do Jezusa: „Kocha nasz naród i sam wybudował nam synagogę” (Łk 7,5). Po takim przedstawieniu żołnierza Jezus udaje się w stronę jego domu. Tymczasem rzymski żołnierz wysyła do Jezusa przyjaciół z prośbą: „Panie nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach” (Łk 7,6). Jak podaje ewangelista Jezus pozytywnie zadziwił się postawą dostojnika rzymskiego i powiedział, że tak wielkiej wiary nie znalazł nawet w Izraelu. Słowa setnika przeszły do historii i znalazły swoje miejsce w liturgii Mszy św. Powtarzamy je przecież przed przyjęciem Komunii św. Wyrażamy wtedy wiarę w to, że chociaż nie jesteśmy godni przyjęcia Jezusa do swojego serca, to jednak Jego Słowo może nas także uzdrowić.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here