Szkoła nie musi być nudna-nauczyciele chcą być kreatywni

109

Początkowa część rady odbyła się w formie spływu kajakowego ujściem rzeki Barycz z Sułowa do Rudy Żmigrodzkiej, w którym uczestniczyło 16 nauczycieli. Podczas wycieczki kajakowej nauczyciele zmierzali się z urokliwym, czasem i dzikim szlakiem wodnym Baryczy. Czwórka nauczycieli płynęła po raz pierwszy – im należy się wielka pochwała – trasa nie była zbyt łatwa-Barycz przygotowała nam dwie przeszkody-niespodzianki.

Spływy kajakowe to jeden z atrakcyjniejszych sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego – nawet w szkole. Na pewno pozytywnie wpływa na spowolnienie procesu „wypalenia zawodowego”, co częściej obserwujemy w oświacie. Narastające zmiany w prawie oświatowym, procedury, „papieromania” itp. …

Dbamy o dobrą atmosferę, by nauczyciele chętnie i bez stresu przychodzili do pracy,  by lepiej wykonywali swoje obowiązki, a praca dawała mu radość i satysfakcję. Dobra komunikacja między współpracownikami poprawia, „jakość pracy”, ułatwia rozwiązywanie problemów i sprawia, że wszyscy bardziej angażują się w projekty całego zespołu i czują większą wspólnotę ze szkołą.

Dobra atmosfera w miejscu pracy zależy zarówno od pracowników, jak i od pracodawcy. Powinna zawierać elementy relaksu, pozwalać na indywidualność, dawać poczucie wspólnoty ze szkołą, a także poczucie sprawiedliwości, równego traktowania i sukcesu. Pracownik musi czuć, że w każdej sytuacji może liczyć na dobre traktowanie, szacunek i życzliwość. Ważne jest też, by każdy miał jasno określone obowiązki i zakres odpowiedzialności, bo to daje stabilność i poczucie bezpieczeństwa na stanowisku. Praca nauczyciela nie może ograniczać się do wykonywania obowiązków polegających na realizowaniu zajęć lekcyjnych. Oczekuje się od niego znacznie większego zaangażowania w sprawy ogólnoszkolne, w poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań usprawniających jego i szkolną pracę.  Rada Pedagogiczna przygotowana m.in. w takiej formie daje wiele satysfakcji i uczy wspólnej odpowiedzialności za całokształt procesu edukacji w każdej szkole. Dobra atmosfera i poprawa atrakcyjności wspólnego spędzania czasu, dają poczucie wspólnoty szkolnej,  co owocuje w pracy z uczniem.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here