Bitwa po raz trzeci

93

Żołnierze rozłożyli swoje miasteczko, a mieszkańcy mogli obejrzeć broń oraz inne militaria, za pomocą których w późniejszych godzinach rozegrano inscenizację działań mających miejsce w północnej Francji w roku 1940. Była to trzecia rekonstrukcja działań wojennych przeprowadzona na terenie Żmigrodu pod hasłem „Bitwa Żmigrodzka”.

Planów nie zdołała pokrzyżować pogoda – mieszkańcy pomimo siąpiącego deszczu w asyście parasoli mogli się przyglądać sprzętowi oraz porozmawiać z żołnierzami, którzy wyglądali na „żywcem wyciągniętych” z czasów wojny. Umundurowanie, guziki, charakterystyczne binokle – wszystko tak, jak powinno być. Pierwsze akcje odbyły się w nocy o godz. 22.30, następne drugiego dnia bitwy. I tutaj tłumy żmigrodzian przybyły, aby chociaż na chwilę móc obserwować,  żywą lekcję historii. Wyżej opisane działania wojenne zostały odtworzone prawdopodobnie na największą skalę w Polsce – wzięło w nich udział około dwustu rekonstruktorów. Żołnierze odbyli przeprawę przez rzekę Barycz, strzelali z broni (na szczęście tylko ślepakami) i odpalali materiały pirotechniczne. A my wszyscy, ciasno obwieszeni wokół taśmy, z zaciekawieniem i dłońmi ściskającymi aparaty fotograficzne, obserwowaliśmy. Cała rzecz ze względu na skalę, wartość historyczną i atrakcyjność widowiska powoli przechodzi już do tradycji .

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here