„Niech maj dla nas zawsze trwa….” – wspólnota Maryjnego śpiewania

820

Tegoroczny miesiąc maj przejdzie do historii trzebnickiej bazyliki, a także całego miasta jako czas nowej, jakże potrzebnej inicjatywy. Dzięki osobistemu zaangażowaniu ks. Piotra Wojciechowskiego SDS, nowej formy nabrały poświęcone Najświętszej Pannie Marii nabożeństwa majowe. Codziennie o godz.20.30 czciciele Bożej Matki mieli możliwość, przy akompaniamencie organów, wspólnego śpiewania pieśni maryjnych, zarówno „klasycznych”, jak i  mniej znanych, ale równie pięknych. Nieocenioną rolę odegrał tu niedawno zainstalowany ekran do wyświetlania tekstów (także inicjatywa ks. Piotra, poparta przez kierowany przez niego Chór św. Jadwigi).

Potem wspólnie śpiewaliśmy Litanię Loretańską, a o godz.21, w ciemnej już świątyni rozbłyskiwały płomyki świec i rozbrzmiewały nuty najstarszej polskiej pieśni – „Bogurodzicy”, a następnie Apelu Jasnogórskiego. Potem ksiądz dzielił się z uczestnikami nabożeństwa krótkimi refleksjami zakończonymi modlitwą różańcową, następnie udzielał błogosławieństwa i intonował ostatnią pieśń wieczoru.

O tym jak potrzebne były takie spotkania świadczyła wymownie stale powiększająca się liczba ich uczestników. W ostatni majowy wieczór bazylika wypełniona była po brzegi. Księdzu Piotrowi należą się wyrazy szczerego uznania i podziękowania za porwanie trzebniczan do wspólnego przeżywania majowych wieczorów.

A co najważniejsze, zapoczątkowana wspólnota religijnego śpiewania, będzie kontynuowana także w czerwcu – poświęconym Sercu Pana Jezusa. W każdy piątek tego miesiąca o godz. 20.30 ksiądz Piotr zaprasza na śpiewane nabożeństwa.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here