Barakowóz będzie nadal stał

574

Trzebniczanie, którzy poinformowali naszą redakcję o problemie twierdzą, że zwracali się do ZGM i nadzoru budowlanego. Informowali obie instytucje o barakowozie, nazwanych przez nich „wojskową budą”. Listy pisane anonimowo pozostały jednak bez odpowiedzi i reakcji urzędników.

Kiedy realizowaliśmy materiał do gazety, w którym przedstawiliśmy stanowisko naszych Czytelników, dowiedzieliśmy się od Beaty Gorzały, dyrektorki ZGM , że „komunalka” zarządza tylko nieruchomościami, podwórka to nie są już ich kompetencje. Nie potrafiła odpowiedzieć nam na pytanie czy pobierana jest opłata od właściciela barakowozu, a także czy właściciel barakowozu posiada pozwolenia na zajęcie terenu. – Te miejsca sprawdza straż miejska, teren będzie porządkowany i bardzo dobrze, bo ja ze strony ZGM nie jestem władna by porządkować miejsca wspólne na kontenery dla mieszkańców. Ta komórka stoi od wielu, nie wiem kto ją postawił. Nasz zakład zajmuje się tylko zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi, a nie komórkami. Uważam, że mieszkańcy powinni napisać do wydziału nieruchomości w sprawie ustalenia, kto i na jakich zasadach wydał pozwolenie na tego typu obiekt. My takich uprawnień nie mamy – powiedziała nam wówczas Beata Gorzała. Strażnicy miejscy sprawdzali stan gminnych podwórek, m.in. na podstawie zgłoszeń od trzebniczan. Dowiedzieliśmy się, że strażnicy nie są kompetentni, by decydować o usuwaniu podobnych obiektów.

Nas interesowały również inne kwestie: jaki jest status barakowozu? czy właściciel posiada pozwolenie na postawienie obiektu na terenie należącym do gminy oraz czy pobierana jest opłata z tytułu dzierżawy gruntu? Na niosek wysłany  do urzędu otrzymaliśmy taką odpowiedź: „Z informacji uzyskanych od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej stwierdzić możemy, że barakowóz o który Pani pyta usytuowany jest w omawianym miejscu od ponad 20 lat oraz, że brak jest zgłoszenia postawienia barakowozu. Od właścicielki barakowozu pobierana będzie opłata za użytkowanie terenu pod komórką” – wyjaśnił sekretarz Daniel Buczak.

W jakiej wysokości będzie pobierana opłata i od kiedy właściciel komórki będzie ją uiszczał? Tego sekretarz już nie podał.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here