Ojciec, Syn i Duch Święty

45

Ojcze naszTrójca w Roku Wiary

Papież Benedykt XVI w Liście „Porta fidei” pisze, że wyznanie wiary w Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego – jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który jest miłością: Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat; Ducha Świętego, który prowadzi Kościół poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana. Dlatego wsłuchując się w głos Jezusa Chrystusa otwieramy swoje serca i umysły na działanie Ducha Świętego, który kontynuuje dzieło Zbawiciela świata. Od stworzenia świata Bóg obecny był w swoim stworzeniu jako Trójca Święta, ale dopiero przez Objawienie człowiek może poznawać prawdę o Trzech Osobach Boskich. Po Zesłaniu Ducha Świętego wszyscy mamy możliwość doświadczenia Boga – Duch Świętego udziela daru mądrości, który pomaga przyjąć tę Tajemnicę Wiary.

 

„Czyńcie to na pamiątkę”

Kolejne święto, które przeżywamy, to obecność Jezusa pod postaciami Chleba i Wina. Nasz Zbawiciel nie tylko oddał za nas swoje życie, ale także pozostawił Siebie na zawsze. Eucharystia nie jest też samą pamiątką, wspomnieniem, ale uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa. W dodatku w Uroczystość Bożego Ciała sam Bóg wychodzi do swego ludu, Procesja eucharystyczne jest tego dowodem. Doświadczamy prawdy, że Bóg nie jest tylko w świątyni, ale „odwiedza nasze zagrody”. Możemy poczuć się wtedy bliżsi Bogu, który chce towarzyszyć nam w codziennym życiu. Wspiera nas w dążeniu do niebieskiej ojczyzny, której początek odnajdujemy w tajemnicy Bożego Wcielenia. Jezus stał się człowiekiem, aby człowieka uczynić dziedzicem Bożych darów. Jesteśmy wszyscy zaproszeni do nieba poprzez udział w Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (czyli w Eucharystii). Niech to doświadczenie wspiera nas w codziennych sprawach, które tak często obciążają naszą ludzką egzystencję.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here