Ekipa filmowa w gimnazjum Rataja

57

W związku z tym od wtorku (21 V) do czwartku (23 V) w murach Gimnazjum im. Macieja Rataja bawiła ekipa filmowców z Krakowa, którzy kręcili ujęcia do zamówionego przez Instytut Goethego filmu edukacyjnego. Przy okazji nasze gimnazjum mogło zaprezentować szerokie spektrum swojej działalności edukacyjnej, pokazać przyjazny klimat panujący w szkole i pozwolić uczniom na zaprezentowanie swoich pasji i talentów.

Powstały film będzie dodatkowo stanowił świetną promocję Żmigrodu, bo migawki z parku pałacowego czy wieży ciśnień również wejdą do montowanego materiału.

Założeniem projektu filmowego o nazwie „Zmieniająca się szkoła” realizowanego pod auspicjami Instytutu Goethego jest pokazywanie raz na rok sylwetki jednej polskiej szkoły, która może innym placówkom pokazać wypracowane przez siebie dobre praktyki w codziennej pracy edukacyjnej. W tym roku wybór padł na gimnazjum Rataja.

W czasie trzydniowego pobyty w szkole przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 filmowcy kręcili zdjęcia na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, nagrywali wypowiedzi uczniów i nauczycieli, rejestrowali prace przy projektach i obrazki z codziennego życia szkoły.

Gotowy materiał ma się ukazać w czerwcu, na co cała społeczność naszego gimnazjum czeka z wielką niecierpliwością.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here