Młode sokoły zamieszkały w żmigrodzkich lasach

1164

sokolNa skutek zatrucia środowiska DDT drastycznie zmniejszyła się liczebność sokołów wędrownych na całym areale. Niektóre populacje wyginęły, między innymi nadrzewna populacja europejska. 24 maja i 14 czerwca na terenie Nadleśnictwa Żmigród  umieściliśmy w sztucznych gniazdach dwie partie  młodych sokołów wędrownych (ogółem 28 sztuk). Jest to czwarty rok intensywnych reintrodukcji w Polsce ( w tym na terenach Nadleśnictwa Żmigród) prowadzonych przez Stowarzyszenie „Sokół” we współpracy z Lasami Państwowymi.

Sokoły które trafiły do nas pochodzą z hodowli w Austrii, Czechach  i Niemcz ech. Przebyły więc długą drogę zanim trafiły do miejsc które od momentu wsiedlenia będą uznawały za swój „dom”. Zanim jednak zostaną umieszczone w platformach gniazdowych  muszą być zaobrączkowane czarnymi obrączkami obserwacyjnymi i zielonymi  ornitologicznymi.  W trakcie obrączkowania odnotowuje się ważne informacje takie jak: data, miejsce wsiedlenia, wiek, płeć czy numer obrączek. Pozwoli to w późniejszym czasie ustalić gdzie i jak ptak wędrował. Pobierany jest  także materiał genetyczny do późniejszych badań. Dopiero w ten sposób „przygotowane”  ptaki umieszcza się w sztucznych gniazdach. zawieszonych w koronach drzew. Spędzą tam około 10 dni. Służy to przyzwyczajeniu ich do tego miejsca.

Mechanizm ten, zwany „wdrukowaniem na miejsce urodzenia”, powoduje, że sokoły po osiągnięciu dojrzałości (w wieku około 2-3 lat) zakładają gniazda w środowisku zbliżonym do te go, gdzie po raz pierwszy zaczęły samodzielnie żyć. Uznają je bowiem za miejsce swojego urodzenia. Sztuczne  gniazdo otworzymy, kiedy sokoły będą gotowe do pierwszego lotu po około 10 dniach.  Przez cały okres pobytu młodych sokołów w platformach jak również przez około 3-5 tygodni po otwarciu platformy, aż do momentu usamodzielnienia się, ptaki będą dokarmiane za pomocą specjalnej windy, dzięki czemu nie będą kojarzyły pokarmu z człowiekiem. W konsekwencji pozwoli im to nauczyć się samodzielnie polować. Najpierw zaczną gonić małe ptaki, owady, a nawet liście lub pióra. Z czasem te pogonie coraz bardziej będą przypominać polowanie. Po pewnym czasie sokoły zaczną samodzielne życie.  Do późnej jesieni młode sokoły pozostaną w okolicy miejsca wypuszczenia. Później polecą na migrację. Wiosną powinny, podobnie jak ich poprzednicy, pojawić się w pobliżu miejsca, gdzie zostały wypuszczone. Bardzo liczymy na to że za rok lub dwa założą w okolicy gniazda.

inf.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here