Konferencja pn. „Wieś dla seniorów – seniorzy dla wsi”

86

W spotkaniu oprócz przedstawicieli organizacji senioralnych z terenu województwa dolnośląskiego wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji i in.

Celem Konferencji było propagowanie dobrych praktyk partycypacji seniorów w działaniach wspierających aktywność społeczną i udział seniorów w życiu publicznym , a także prezentacja wypracowanego modelu pracy z osobami w wieku 60+ w zakresie decyzji lokalnych i gminnych polityk publicznych.

W ramach dobrych praktyk prezentację działań Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich przedstawiła członek Zarządu SUTW – Ewa Materny. W dyskusji uczestnicy Konferencji wymieniali się swoimi doświadczeniami w pracy z osobami w wieku 55+, a przedstawiciele Policji apelowali o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami. Uczestnicy stwierdzili, że koniecznym jest powołanie Rad Seniorów przy organach samorządowych, aby włączyć te grupę osób do szerszej aktywności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here