Cześć Pionierom!

77

Trzebniczanie, pionierzy, młodzież , przedstawiciele władz zebrali się przed przepięknym, ale też skromnym pomnikiem by uczcić pamięć i trud osadniczego życia Polaków przybyłych tu 21 kwietnia i w następnych tygodniach miesiącach, latach. Uroczystość otworzył Zbigniew Miszewski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, witając zebranych gości, a wśród nich przewodniczących rad: gminnej – Mateusza Stanisza i powiatowej Marka Kolińskiego, wiceburmistrza Jerzego Trelę i starostę powiatu Roberta Adacha. W krótkim wystąpieniu  Jerzy, Trela mówił o wadze tego święta dla narodowej pamięci oraz uszanowania pionierskiego działań ojców i dziadków. W imieniu pionierów zabrał głos Kazimierz Zaustowicz, wspominając pierwsze lata pionierskiego życia w Trzebnicy i okolicach. Mówił także o integracji rodaków przybyłych tu z różnych stron świata, o potrzebie pamięci przez młodzież i starszych o ojcach, którzy tu w Trzebnicy budowali Polskę. Było to piękne wystąpienie osoby, która przybyła tu z rodzina, tułając się w czasie wojny z kresów wschodnich, po Polskę centralną, by osiąść w Trzebnicy.

Po odegraniu przez Orkiestrę Centrum Kultury w Trzebnicy hejnału trzebnickiego delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Pionierów .

Dalsza część uroczystości odbyła się w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ks dziekan Bogdan Grabowski poprowadził modlitwę za zmarłych i żyjących Pionierów Ziemi Trzebnickiej, po której odśpiewano wspólnie „Boże coś Polskie”.

Potem odbyło się tradycyjne spotkanie w trzebnickim ratuszu. W salce konferencyjnej muzeum i w holu ustawione zostały stoły z ciastem i napojami, by zebrani w kręgach starych znajomych mogli swobodnie rozmawiać, wspominać o dawnych i współczesnych czasach. Kawę herbatę i ciastka zapewniła restauracja Ratuszowa. By umilić spotkania pionierom i gościom młodzi trzebniczanie: Konrad Marecki i Jakub Wrzos uraczyli ich minikoncertem, Potem było wspólne śpiewanie dawnych pieśni, wspomnienia, prezentacja losów rodzin przybyłych na Ziemię Trzebnicką. Będąc wśród uczestników uroczystości odnosiliśmy wrażenie, iż ich spotkanie odmładza starszych i skupia uwagę na historii młodzież, co daje przekonanie jak ważne jest kultywowanie pamięci narodowej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here