Są pieniądze na renowację szlaku R-9

72

Partnerstwo stowarzyszeń

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w porozumieniu i we współpracy z Międzygminnym Związkiem Turystycznym „Gościnna Wielkopolska” postarało się o uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na renowację trasy rowerowej R-9, poprzez złożenie odpowiedniej oferty w listopadzie 2012 r. Było to, obok realizacji jubileuszowej XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, jedno z najważniejszych zadań SGTWTiDB zaplanowanych na ten rok.

Plan się w pełni udał i 22 marca podpisano dwie umowy szczególnie ważne dla projektu przywrócenia szlakowi R-9 świetności . Pierwszą z nich to oczywiście umowa na realizację projektu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Została ona podpisana podczas obrad zarządu SGTWTiDB w żmigrodzkiej baszcie, którego gośćmi specjalnymi byli partnerzy projektu: Marian Poślednik – senator RP, przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Turystycznego „Gościnna Wielkopolska” i Jarosław Lisiecki – pracownik biura wielkopolskiego stowarzyszenia.

Obrady zarządu były też okazją do podpisania umowy o oficjalnej współpracy pomiędzy organizacjami, którą sygnowali swoimi podpisami Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu i prezes SGTWTiDB, Piotr Lech, starosta milicki i wiceprezes SGTWTiDB oraz wspomniany już prezes „Gościnnej Wielkopolski” Marian Poślednik. Ustanowienie oficjalnego partnerstwa jest kontynuacją trwającej od 2006 r. współpracy, kiedy to wspólnie wytyczono szlak w terenie. Biegnie on od Wrocławia do Poznania i przecina m.in. takie miejscowości jak Pasikurowice, Siedlec, Skarszyn, Głuchów Górny, Raszów, Trzebnica, Brzyków, Domanowice, Koniowo, Koniówko, Ruda Sułowska, Olsza, Baranowice, Zaorle, Dubin, Jutrosin, Dłoń i Krobia.

Renowacja z pełnym rozmachem

Uporządkowanie Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-9 Adriatyk–Bałtyk na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem, jej renowacja i wzbogacenie infrastruktury pochłoną łącznie 136,4 tys. zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki, w którym składano stosowny wniosek, dofinansowało projekt kwotą 87,8 tys. zł, przy wkładzie własnym Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy (SGTWTiDB) w wysokości 20,9 tys. zł i Międzygminnego Związku Turystycznego „Gościnna Wielkopolska” w wysokości 27,5 tys. złotych. Liderem projektu jest SGTWTiDB, a każdy z partnerów wkład własny obliczył proporcjonalnie do liczby kilometrów szlaku oraz do ilości prac zaplanowanych w danym województwie.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie rowerzystom korzystającym z dolnośląskiego i wielkopolskiego odcinka szlaku rowerowego R-9 wysokiej jakości oznakowania wraz z infrastrukturą turystyczną. Istotnym celem jest też wypromowanie szlaku w kraju i za granicą, tak aby stał się on bardziej rozpoznawalny i identyfikowany z tak atrakcyjnym produktem turystycznym jak region Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Temu celowi służyć będzie wydanie bogato ilustrowanego dwujęzycznego przewodnika po szlaku oraz ustawienie na trasie polsko – angielskich tablic informacyjnych. Ponadto na szlaku wykonane zostaną następujące prace: montaż tabliczek znaków rowerowych, drogowskazów, schematów szlaku, słupków pod drogowskazy; malowanie znaków na drzewach i jezdniach; produkcja tablic informacyjnych z częścią mapową oraz opisową; wyznaczenie miejsc postojowych z ławostołami oraz produkcja nowych lub odnowienie starych tablic informacyjnych.

Szlak rowerowy R-9 na dolnośląskim i wielkopolskim odcinku zostanie odnowiony jeszcze w tym roku. Prace związane z projektem rozpoczną się w tym miesiącu, zaś ich zakończenia należy spodziewać się w październiku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here