Święto Ludowe w Ligocie Pięknej

478

Na placu, obok świetlicy urządzone jest wspaniale miejsce do organizacji lokalnych imprez. Zadaszone podium, wyłożony płytkami plac. Dużo miejsca na parasole i namioty pozwala na zorganizowanie dużej plenerowej imprezy. Całość została wspaniale wykorzystana. Od strony boiska sportowego ustawiono szereg namiotów, pod którymi znalazły się stoły dla gości. Od strony wsi parasole ze stolikami służyły mieszkańcom do zajęcia dogodnego miejsca na biesiadowanie. Pod świetlicą ustawiono stoiska gastronomiczne i z zabawkami dla dzieci. Środek placu służył jako widownia podczas Mszy św. i występów zespołów artystycznych.

Święto Ludowe jest łączone ze świętem kościelnym, Zielonymi Światkami. Wedle staropolskiej tradycji zawsze rozpoczyna się ono Mszą święta. W Ligocie Pięknej mszę celebrował ksiądz  Wiesław Dudek z miejscowej parafii z Kryniczna. Podczas homilii nawiązał do tradycji święta ludowego, jego związku w z Zielonymi Świątkami, walki mieszkańców wsi o wolność i godność ludzką. Do treści religijnych wplatał odniesienia do życia codziennego. Obok ołtarza polowego ustawiły się delegacje ze sztandarami partyjnymi z wielu miejscowości naszego województwa.

Oficjalną część obchodów święta otworzył prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wiszni Malej Tadeusz Herezo witając zebranych: gości i mieszkańców powiatów Dolnego Śląska. W uroczystościach uczestniczyli m.in. posłowie: Marek Łapiński, Mieczysław Łuczak, a także: sekretarz generalny Komitetu Wykonawczego PSL Ilona Antoniszyn – Klik, wicewojewoda Ewa Mańkowska, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Kazimierz Huk, prezes  Zarządu Powiatowego  PSL Zdzisław Średniawski, wicestarosta powiatu trzebnickiego Arkadiusz Poprawa, przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego Marek Koliński oraz miejscowy wójt Jakub Bronowicki i przewodnicząca rady Małgorzata Ottenbreit. Wśród gości wymieniono osoby reprezentujące wiele instytucji wojewódzkich, działaczy samorządowych i partyjnych, Wspaniale potraktowano najstarszego, 93 letniego i zarazem wieloletniego prezesa wojewódzkiego PSL Bernarda Rośkiewicza, wręczając mu wspaniały bochen chleba z podziękowaniem za wieloletnią działalność, z życzeniami zdrowia i pomyślności w dalszym życiu.

Do zebranych przemówił prezes zarządu wojewódzkiego Kazimierz Huk, wskazując na cele PSL, jakie są realizowane w koalicji rządowej; nakreślił zadania na przyszłość dla partii i wsi dolnośląskiej. Wskazał na wyjątkowość Święta Ludowego w tradycji partyjnej i ludowej wsi polskiej. Po jego wystąpieniu zasłużonym działaczom PSL wręczono odznaki. Po trwającej prawie godzinę części oficjalnej uroczystości nastąpiły występy zespołów artystycznych. Zaprezentowali się: Strzeszowianki, Szymanowianie i na koniec kabareciarze Jacka Ziobro.

Po uporządkowaniu miejsca na tańce, na scenie zainstalowała się kapela. Rozpoczęła się wspólna zabawa. My tam byliśmy, podziwialiśmy zapobiegliwość organizatorów imprezy: Tadeusza Herezo i pani sołtys, Danieli Ciecierskiej oraz innych. Rozmawialiśmy z wieloma dawnymi i obecnymi znajomymi.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here