Zapisz swoje dziecko do Punktu Przedszkolnego w Brzeźnie i Strupinie

67

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej– realizowany przez Gminę Prusice

W obu placówkach są jeszcze wolne miejsca, w związku z tym Gmina Prusice zaprasza do zapisywania swoich pociech do Punktów Przedszkolnych w Brzeźnie i Strupinie. Dzięki temu rodzice dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą mieć do dyspozycji w sumie 50 miejsc. Punkty działają przy Szkole Podstawowej w Skokowej i Piotrkowicach.

Pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb przedszkolaków oraz zostały wyposażone w niezbędne meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Pociechy zostaną objęte wsparciem psychologa i logopedy. W Punktach przedszkolnych zapewnione są dla dzieci dwa posiłki, w tym jeden ciepły. W czasie 5 godzin dzieci będą pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Wszystkich Rodziców, którzy dbają o wszechstronny rozwój dziecka, szukają przyjaznej atmosfery i chcą, by ich dziecko czuło się bezpiecznie, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Wystarczy wypełnić deklarację którą można odebrać u Punkcie przedszkolnym w Brzeźnie i Strupinie lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach pokój nr. 11

Udział dziecka w Punkcie Przedszkolnym jest darmowy!

Wszystkich informacji udziela koordynator projektu Magdalena Seredyńska  tel. (71) 312 62 24 wew. 88 e-mail

m.seredynska@prusice.pl

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here